CRS

Raščlana

08.13:  TERMODINAMIČKI ODVAJAČI KONDENZATA

 

Certifikati

ProizvođačTip i opis proizvodaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
TPK - ARMATURA d.o.o. TERMODINAMIČKI ODVAJAČ KONDENZATA 1. DN 15 PN 6 ; 8. DN 20 PN 40 ; 2. DN 20 PN 6 ; 9. DN 25 PN 40 ; 3. DN 25 PN 6 ; 10. DN 8 PN 0,5 - 64 ; 4. DN 15 PN 16 ; 11. DN 10 PN 0,5 - 100 ; 5. DN 20 PN 16 ; 12. DN 15 PN 0,5 - 100 ; 6. DN 25 PN 16 ; 13. DN 20 PN 0,5 - 100 ; 7. DN 15 PN 40 ; 14. DN 25 PN 0,5 - 100 ; 02-002474 / 024486 2022-10-28
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava