CRS

Raščlana

12.05:  KABELI, VODIČI I KABELSKA OPREMA

 

Certifikati

ProizvođačTip i opis proizvodaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
ELKA d.o.o. BRODSKI ENERGETSKI KABELI BXO-HFTG/pt; BXZO-HFTG Brodski energetski kabeli: sa zaštitnim opletom (BXZO-HFTG) ili bez njega (BXO-HFTG/pt) izolacija: XLPE prema IEC 60092-351; plašt: poliolefin prema IEC 60092-359 tip SHF1 napon 0.6/1 kV; maksimalna radna temperatura vodiča 85°C teško gorivi prema IEC 60332-1 i IEC 60332-3 A; bezhalogeni prema IEC 60754-1 03-001537 / 031253 2020-07-25
TKF BRODSKI ENERGETSKI KABELI MarineLine & MarineLine+ & MarineFlex YOZp_0,6/1 kV; MarineLine & MarineLine+ & MarineFlex YOZp EMC_0,6/1 kV; MarineLine YOZp & MarineFlex YOZp_1,8/3 kV; MarineFlex YOZp EMC_1,8/3 kV 03-001656 / 031376 2022-10-25
TKF BRODSKI ENERGETSKI KABELI MarineLine & MarineLine+ & MarineFlex YZp_0,6/1 kV; MarineLine YZafp_0,6/1 kV 03-001655 / 031376 2022-10-25
ZTT BRODSKI ENERGETSKI I KONTROLNI KABELI 03-001562 / 031263 2020-11-29
ZTT BRODSKI INSTRUMENTACIJSKI I KOMUNIKACIJSKI KABELI 03-001561 / 031263 2020-11-29
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava