CRS

Raščlana

22:  SPREČAVANJE ZAGAĐIVANJA OKOLIŠA

 

Certifikati

ProizvođačTip i opis proizvodaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
ERMA FIRST ERMA FIRST BWTS 50-3000 – sustav za obradu balastnih voda koji koristi prethodnu filtraciju, ciklonsku separaciju i elektrolitičku dezinfekciju, te sredstvo za neutralizaciju. 02-002388 / 024377 2022-06-08
ERMA FIRST ERMA FIRST BWTS FIT 50-3000 – sustav za obradu balastnih voda koji koristi filtraciju i elektrolitičku dezinfekciju, te sredstvo za neutralizaciju. 02-002389 / 024377 2022-06-08
HEADWAY TECHNOLOGY GROUP (QINGDAO) CO.LTD. OCEANGUARD BWMS (model range HMT-50 to HMT-4000) (model range HMT-50-Ex to HMT-4000-Ex) Treatment rated capacity (TRC): 65-5200 m3/h Ballast water management system using filtration and electrocatalysis at ballast water uptake and neutralization at ballast water discharge. 02-002839 / 024844 2023-12-12
TTK TVORNICA TURBINA BRODOPUR BS 100 Hidrauličko opterećenje: 7,0 m3/dan Organsko opterećenje: 6,0 kg/dan 02-002316 / 024273 2022-03-03
TTK TVORNICA TURBINA BRODOPUR BS 20 Hidrauličko opterećenje: 1,4 m3/dan Organsko opterećenje: 1,2 kg/dan 02-002311 / 024273 2022-03-03
TTK TVORNICA TURBINA BRODOPUR BS 30 Hidrauličko opterećenje: 2,1 m3/dan Organsko opterećenje: 1,8 kg/dan 02-002312 / 024273 2022-03-03
TTK TVORNICA TURBINA BRODOPUR BS 40 Hidrauličko opterećenje: 2,8 m3/dan Organsko opterećenje: 2,4 kg/dan 02-002313 / 024273 2022-03-03
TTK TVORNICA TURBINA BRODOPUR BS 70 Hidrauličko opterećenje: 4,9 m3/dan Organsko opterećenje: 4,2 kg/dan 02-002315 / 024273 2022-03-03
TVORNICA TURBINA D.O.O. Uređaj za obradu fekalija Tip Brodopur BS 50 Hidrauličko opterećenje: 3,5 m3/d Organsko opterećenje: 3,0 kg/d BOD5 02-002314 / 024273 2022-01-22
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava