CRS

Raščlana

25.14:  UMJETNE MASE

 

Certifikati

ProizvođačTip i opis proizvodaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
HENKEL ITALIA OPERATIONS Srl Dvokomponentna livljiva smjesa na osnovi epoksidne smole. TIPIČNE KARAKTERISTIKE STVRDNUTOG PROIZVODA Svojstva stvrdnjavanja 24h@25°C Fizičke karakteristike Tvrdoća po Shoreu ISO 868 DD 90 Vlačna čvrstoća 5247-2 - 38N/mm2 Tlačna čvrstoća ISO 604 -150 N/mm2 Modul tlačne čvrstoće ISO 604 -2,760N/mm 01-011741 / 018276 2020-09-12
ITW ENGINEERED POLYMERS EPOCAST 36® Dvokomponentna livljiva smjesa na osnovi epoksidne smole 01-012429 / 018957 2021-08-28
Nova chem d.o.o. Dvokomponentno univerzalno epoksidno vezivo 01-010860 / 017460 2019-05-28
POLYNT S.p.A. DISTITRON®429 Sa inačicama BSX25Q, BSXQ, ESX20Q, ESX30, SX20Q, SX25Q Tiksotropna, predubrzana, ortoftalna poliesterska smola. 01-012033 / 018587 2020-11-06
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava