CRS

Raščlana

26.01.02:  KOMBINACIJE PUNA ŽICA - PRAŠAK

 

Certifikati

ProizvođačTip i opis proizvodaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
ELEKTRODE JESENICE D.O.O. Kombinacija žica/prašak EPP 2 / AR D1 Aglomerirani aluminatno-rutilni prašak u kombinaciji sa žicom EPP 2 se upotrebljava za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih konstrukcijskih čelika. - kategorija 2YTM 01-014324 / 0110398 2021-05-30
ELEKTRODE JESENICE D.O.O. Kombinacija žica/prašak EPP 2 / FB TT Aglomerirani bazični prašak u kombinaciji sa žicom EPP 2 se upotrebljava za zavarivanje čelika s rasteznom čvrstoćom do 500 N/mm2. - kategorija 3M 01-014322 / 0110398 2021-05-30
ELEKTRODE JESENICE D.O.O. Kombinacija žica/prašak EPP 3 / FB TT Aglomerirani bazični prašak u kombinaciji sa žicom EPP 3 se upotrebljava za zavarivanje čelika s rasteznom čvrstoćom do 550 N/mm2. - kategorija 3YM 01-014323 / 0110398 2021-05-30
LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V. Kombinacija žica/prašak Lincolnweld L 50M / P 240 01-014523 / 0110965 2021-12-31
LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V. Kombinacija žica/prašak Lincolnweld L61 / Lincolnweld 761 01-014522 / 0110965 2021-12-31
LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V. Kombinacija žica/prašak Lincolnweld L61 / Lincolnweld 780 01-014521 / 0110965 2021-12-31
LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V. Kombinacija žica/prašak Lincolnweld L61 / Lincolnweld 860 01-014520 / 0110965 2021-12-31
LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V. Prašak u kombinaciji sa žicom AS 231/AS 36 01-014526 / 0110965 2021-12-31
LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V. Prašak u kombinaciji sa žicom AS 461/AS 40A 01-014524 / 0110965 2021-12-31
LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V. Prašak u kombinaciji sa žicom AS 461/AS 40A 01-014525 / 0110965 2021-12-31
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava