CRS

Raščlana

29:  RAZNA OPREMA I PROIZVODI

 

Certifikati

ProizvođačTip i opis proizvodaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
"JK - NAUTIKA" PLUTAJUĆI PONTON TIP P1222/P922/P622, ZA GATOVE U MARINAMA 01-012152 / 018685 2021-05-14
GRGINIĆ JAHTE d.o.o. PEHD tank za dizel gorivo. 01-011663 / 017997 2099-01-01
MARANA d.o.o. Tank goriva Tank za dizel gorivo zapremnine od 40 do 400 litara izrađen od PEHD 01-011998 / 018494 2099-01-01
MARINETEK ADRIATIC d.o.o. PLUTAJUĆI PONTON TIP STAR PONTOON ZA GATOVE U MARINAMA 01-012402 / 018899 2021-07-26
MARTINI ALFREDO PLUTAJUĆI PONTON TIP MIDDLE 240 ST. TROPEZ, ZA GATOVE U MARINAMA 01-012339 / 018851 2021-06-26
PORALU MARINE PLUTAJUĆI PONTON TIP, MOORING STAR ZA GATOVE U MARINAMA 01-012524 / 019068 2021-11-15
RADEŽ ČELIČNO SIDRO ZA SIDRENJE PLUTAJUĆIH OBJEKATA U UZGAJALIŠTIMA RIBE TIP 4RS750 Tip: Čelično sidro zavarene konstrukcije, težine 750 kg namjenjeno sidrenju plutajućih objekata u uzgajalištima ribe 01-012771 / 019291 2022-05-09
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava