CRS

Proizvođač

TPK - ARMATURA d.o.o.  

Ulica: Slavonska avenija 20 b
Grad: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: HRVATSKA
Skraćeni naziv: TPK - ARMATURA d.o.o.
 

Certifikati proizvođača

Područje odobrenjaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
TERMODINAMIČKI ODVAJAČ KONDENZATA 1. DN 15 PN 6 ; 8. DN 20 PN 40 ; 2. DN 20 PN 6 ; 9. DN 25 PN 40 ; 3. DN 25 PN 6 ; 10. DN 8 PN 0,5 - 64 ; 4. DN 15 PN 16 ; 11. DN 10 PN 0,5 - 100 ; 5. DN 20 PN 16 ; 12. DN 15 PN 0,5 - 100 ; 6. DN 25 PN 16 ; 13. DN 20 PN 0,5 - 100 ; 7. DN 15 PN 40 ; 14. DN 25 PN 0,5 - 100 ; 02-002474 / 024486 2022-10-28
RAVNI ZAPORNI VENTIL 1. PN 25/40 - DN 32 6. PN 25/40 - DN 100 2. PN 25/40 - DN 40 7. PN 25/40 - DN 125 3. PN 25/40 - DN 50 8. PN 25/40 - DN 150 4. PN 25/40 - DN 65 9. PN 40 - DN 200 5. PN 25/40 - DN 80 10. PN 25 - DN 200 02-002475 / 024486 2022-12-12
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava