CRS

Proizvođač

KOMPAS NOVA d.o.o.  

Ulica: Milutina Barača 58
Grad: RIJEKA
Poštanski broj: 51000
Država: HRVATSKA
Skraćeni naziv: KOMPAS
 

Certifikati proizvođača

Područje odobrenjaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
Prenosivi slog za pjenu, za priključenje na glavni sustav gašenja požara, sastoji se od: -ručne mlaznice pjene tip “MTP-200”; -mješača pjene tip “PMP 200”; -dvije posude koncentrata pjene „MOUSSOL – APS f-15“ zapremine 20 l; -dvije protupožarne cijevi duljine 15 m s fiksnim spojnicama ND 52 na obje strane; -gumene cijevi za priključenje posude na mješač. 01-012577 / 019110 2021-12-31
Prenosivi slog za pjenu, za priključenje na glavni sustav gašenja požara, sastoji se od: -ručne mlaznice pjene tip “MTP-400”; -mješača pjene tip “PMP 400”; -dvije posude koncentrata pjene „MOUSSOL – APS f-15“ zapremine 20 l; -dvije protupožarne cijevi duljine 15 m s fiksnim spojnicama ND 52 na obje strane; -gumene cijevi za priključenje posude na mješač. 01-012578 / 019110 2021-12-31
PROTUPOŽARNI RAVNI VENTIL DN 40, 50, 65 - PN 16 PROTUPOŽARNI KUTNI VENTIL DN 40, 50, 65 - PN 16 01-013821 / 0110297 2023-02-22
POKAZIVAČ RAZINE S RAVNIM STAKLOM 02-002380 / 024367 2022-05-16
RAVNI ZAPORNI VENTIL DN 15 - 250; PN 6; PN 16 RAVNI ZAPORNO NEPOVRATNI VENTIL DN 15 - 250; PN 6; PN 16 RAVNI NEPOVRATNI VENTIL DN 15 - 200; PN 6; PN 16 02-003368 / 025340 2025-07-31
KUTNI ZAPORNI VENTIL DN 15 - 250; PN 6; PN 16 KUTNI ZAPORNO NEPOVRATNI VENTIL DN 15 - 250; PN 6; PN 16 KUTNI NEPOVRATNI VENTIL DN 15 - 200; PN 6; PN 16 VENTIL RAVNI BRZOZATVARAJUĆI DN 25 - 200; PN 6 VENTIL KUTNI BRZOZATVARAJUĆI DN 25 - 200; PN 6 02-003369 / 025340 2025-07-31
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava