CRS

Proizvođač

BONPET SYSTEMS d.o.o.  

Ulica: Obrtniška cesta 30
Grad: TRBOVLJE
Poštanski broj: 1420
Država: SLOVENIJA
Skraćeni naziv: BONPET
 

Certifikati proizvođača

Područje odobrenjaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
Proizvodnja automatskih naprava za gašenje požara raspršenom tekućinom. 01-012661 / 019213 2022-03-07
Bonpet automatska naprava za gašenje požara raspršenom tekućinom kapaciteta 0,6 litara. 01-012662 / 019213 2022-03-07
Bonpet automatska naprava tip „B sa sprinkler mlaznicom“ za gašenje požara raspršenom tekućinom. Kapaciteti 1, 2 ili 4 litre. 01-012663 / 019213 2022-03-07
FEX automatska naprava za gašenje požara raspršenom tekućinom sastoji se od staklene ampule ispunjene tekućim kemijskim sredstvom za gašenje požara, zaštitnih metalnih poklopaca na krajevima ampule i metalnog nosača. Naprava se automatski aktivira kad tekućina u ampuli dostigne temperaturu od 90 ± 5°C. 01-013281 / 019805 2023-03-07
FEX automatska naprava tip „B sa sprinkler mlaznicom“ za gašenje požara raspršenom tekućinom sastoji se od kučišta napunjenog tekućim kemijskim sredstvom za gašenje požara pod tlakom (dušik), „sprinkler“ mlaznice i staklene ampule za aktiviranje te metalnih nosača. Naprava se automatski aktivira kad tekućina u ampuli dostigne temperaturu od 90 ± 5°C. 01-013282 / 019805 2023-03-07
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava