CRS

Proizvođač

HELKAMA BICA Oy  

Ulica: Lakimiehenkatu 4
Grad: Kaarina
Poštanski broj: 20780
Država: Finland
Skraćeni naziv:
 

Certifikati proizvođača

Područje odobrenjaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
BRODSKI ENERGETSKI I KONTROLNI KABEL BEZHALOGENI I TEŠKO GORIVI LKM-HF/LKSM-HF/LKAM-HF/LKMM-HF/LKMSM-HF/LKSM-EMC/ LKM-SHF2/LKSM-SHF2/LKAM-SHF2/LKMM-SHF2/LKMSM-SHF2/LKSM-EMC-SHF2 0,6/1 (1,2) kV 03-001504 / 031224 2020-02-10
BRODSKI ENERGETSKI I KONTROLNI KABEL BEZHALOGENI I VATROOTPORNI LKM-FRHF/LKSM-FRHF/LKAM-FRHF/LKSM-EMC-FRHF/ LKM-FRSHF2/LKSM-FRSHF2/LKAM-FRSHF2/LKSM-EMC-FRSHF2 0,6/1 (1,2) kV 03-001505 / 031224 2020-02-10
BRODSKI INSTRUMENTACIJSKI, KOMUNIKACIJSKI I KONTROLNI KABEL BEZHALOGENI I TEŠKO GORIVI RFE-HF / RFE-HF(i)/ RFE-EMC/ RFE-EMC(i)/ RFE-SHF2 / RFE-SHF2(i)/ RFE-EMC-SHF2 / RFE-EMC-SHF2(i) 150/250 V (300 V) 03-001506 / 031224 2020-02-10
BRODSKI ENERGETSKI I KONTROLNI OKLOPLJENI KABEL BEZHALOGENI I TEŠKO GORIVI LKSM-VFD/ LKSM-VFD-SHF2 1,8/3 kV 03-001507 / 031224 2020-02-10
BRODSKI INSTRUMENTACIJSKI, KOMUNIKACIJSKI I KONTROLNI KABEL BEZHALOGENI I TEŠKO GORIVI RFA-HF / RFA-HF(i)/ RFA-SHF2 / RFA-SHF2(i) 150/250 V (300 V) 03-001508 / 031224 2020-02-10
BRODSKI INSTRUMENTACIJSKI, KOMUNIKACIJSKI I KONTROLNI KABEL BEZHALOGENI I VATROOTPORNI RFE-FRHF / RFE-FRHF(i)/ RFE-FRSHF2 / RFE-FRSHF2(i) 150/250 V (300 V) 03-001509 / 031224 2020-02-10
BRODSKI INSTRUMENTACIJSKI, KOMUNIKACIJSKI I KONTROLNI KABEL BEZHALOGENI I VATROOTPORNI RFA-FRHF / RFA-FRHF(i)/ RFA-FRSHF2 / RFA-FRSHF2(i) 150/250 V (300 V) 03-001510 / 031224 2020-02-10
BRODSKI VODIČ ZA OŽIČENJE PLOČA BEZHALOGENI I TEŠKO GORIVI LKEM-HF 0,6/1 (1,2) kV 03-001511 / 031224 2020-02-10
BRODSKI INSTRUMENTACIJSKI, KOMUNIKACIJSKI I KONTROLNI KABEL BEZHALOGENI I TEŠKO GORIVI LKM-HF / LKSM-HF/ LKAM-HF/ LKM-SHF2 / LKSM-SHF2/ LKAM-SHF2 150/250 V (300 V) 03-001512 / 031224 2020-04-04
BRODSKI INSTRUMENTACIJSKI I KONTROLNI KABEL BEZHALOGENI I VATROOTPORNI LKM-FRHF / LKSM-FRHF/ LKAM-FRHF/ LKM-FRSHF2 / LKSM-FRSHF2/ LKAM-FRSHF2 150/250 V (300 V) 03-001513 / 031224 2020-04-04
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava