CRS

Proizvođač

NAVAL PORT  

Ulica: VRHOVČEV VIJENAC 78A
Grad: ZAGREB
Poštanski broj: 10000
Država: HRVATSKA
Skraćeni naziv:
 

Certifikati proizvođača

Područje odobrenjaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
Naziv proizvoda: NAVAL 19 Trgovački naziv: NAVAL 19 Duljina trupa (m): 6,76 Širina trupa (m): 2,1 Najveće opterećenje preporučeno od proizvođača (kg): 630 Projektna kategorija: C Preporučeni broj osoba: 5 Najveća preporučena snaga porivnog stroja (kW): 44,13 01-012203 / 018475 2099-01-01
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava