CRS

Proizvođač

RAND BOATS Aps.  

Ulica: Skudehavnsvej 34
Grad: Copenhagen
Poštanski broj: DK36412704
Država: DENMARK
Skraćeni naziv:
 

Certifikati proizvođača

Područje odobrenjaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
BRODICA RAND LEISURE 28 01-012604 / 019136 2099-01-01
Naziv proizvoda: gliser Trgovački naziv: RAND SUPREME 27 Duljina trupa (m): 7,99 Širina trupa (m): 2,51 Najveće opterećenje preporučeno od proizvođača (kg): 1490 Projektna kategorija: C Preporučeni broj osoba: 12 Najveća preporučena snaga porivnog stroja (kW): 224 01-013299 / 019803 2099-01-01
Naziv proizvoda: gliser Trgovački naziv: RAND PLAY 24 Duljina trupa (m): 7,40 Širina trupa (m): 2,51 Najveće opterećenje preporučeno od proizvođača(kg):1400 Projektna kategorija: C Preporučeni broj osoba: 10 Najveća preporučena snaga porivnog stroja (kW): 224 01-013425 / 019908 2099-01-01
Naziv proizvoda: gliser Trgovački naziv: RAND LEISURE 28 Duljina trupa (m): 7,99 Širina trupa (m): 2,51 Najveće opterećenje preporučeno od proizvođača (kg): 1490 Projektna kategorija: C Preporučeni broj osoba: 12 Najveća preporučena snaga porivnog stroja (kW): 265 01-013426 / 019887 2099-01-01
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava