CRS

Proizvođač

KELTEKS d.o.o.  

Ulica: DR. SLAVKA ROZGAJA 3
Grad: KARLOVAC
Poštanski broj: 47000
Država: HRVATSKA
Skraćeni naziv:
 

Certifikati proizvođača

Područje odobrenjaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
Proizvodnja proizvoda od vlakana iz E-stakla za ojačanje (armiranje) polimernih materijala 01-013146 / 019654 2022-12-13
ROVING TKANINA Art. RT-300; Art. RT-500; Art. RT-600; Art. RT-800; Art. RT-900 01-013147 / 019653 2022-12-13
Dvoslojni šivani stakleni kompleks (vidi na poleđini). sa inačicama: CM 100/500; CM 150/500; CM 300/500; CM 300/600; CM 300/800; CM 450/500; CM 300/900P 01-013148 / 019653 2022-12-13
Troslojni šivani stakleni kompleks (vidi na poleđini). Inačica: CM 300/900P/300 01-013149 / 019653 2022-12-13
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava