CRS

Proizvođač

DECIBEL j.d.o.o.  

Ulica: Sukoišanska 27
Grad: Split
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Skraćeni naziv:
 

Certifikati proizvođača

Područje odobrenjaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
Naziv proizvoda: Jednotrupna motorna brodica Trgovački naziv: LUMAN 21 Duljina trupa (m): 6,30 Širina trupa (m): 2,25 Najveće opterećenje preporučeno od proizvođača (kg): 1315 Projektna kategorija: C Preporučeni broj osoba: 8 Najveća preporučena snaga porivnog stroja (kW): 120 01-013662 / 0110094 2099-01-01
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava