CRS

Proizvođač

DW REUSABLES d.o.o.  

Ulica: Kupljensko 75 B
Grad: Vojnić
Poštanski broj: 47220
Država: Hrvatska
Skraćeni naziv: DW REUSABLES d.o.o.
 

Certifikati proizvođača

Područje odobrenjaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
PODRUČJE ODOBRENJA: Utvrđivanje verificirane bruto mase pakiranog kontejnera po Metodi 2 sukladno Konvenciji SOLAS 74, Poglavlje VI, Pravilo 2.4.2 i MSC.1/Circ.1475. 01-014303 / 0110525 2023-05-18
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava