CRS

Proizvođač

BIO-UV GROUP  

Ulica: 850 avenue Louis Medard
Grad: Lunel
Poštanski broj: 34400
Država: FRANCE
Skraćeni naziv:
 

Certifikati proizvođača

Područje odobrenjaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
BIO-SEA BWMS (model range B01-0055 to B14-2100) Treatment rated capacity (TRC): 55-2100 m3/h (model range L01-0030 to L04-0120) Treatment rated capacity (TRC): 30-120 m3/h 02-003287 / 025294 2025-06-18
BIO-SEA BWMS B01-0055 do B14-2100 & L01-0030 do L04-0120 – sustav za obradu balastnih voda koji koristi filtraciju, te UV dezinfekciju. 02-003288 / 025294 2025-06-18
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava