CRS

Odobrene uslužne tvrtke

60:  ODOBRENE USLUŽNE TVRTKE

 

Certifikati

ProizvođačPodručje odobrenjaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
Data pager
Prva stranica Prethodna stranica
Naredna stranica Posljednja stranica
Veličina stranice:
PageSizeComboBox
select
 Stranica 7 od 14, zapisi 61 do 70 od 131.
KNAUF INSULATION d.o.o. PODRUČJE ODOBRENJA: Utvrđivanje verificirane bruto mase pakiranog kontejnera po Metodi 2 sukladno Konvenciji SOLAS 74, Poglavlje VI, Pravilo 2.4.2 i MSC.1/Circ.1475. 01-011558 / 018046 2019-06-27
Končar - Distributivni i specijalni transformatori PODRUČJE ODOBRENJA: Utvrđivanje verificirane bruto mase pakiranog kontejnera po Metodi 2 sukladno Konvenciji SOLAS 74, Poglavlje VI, Pravilo 2.4.2 i MSC.1/Circ.1475. 01-011689 / 018200 2019-08-29
KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU 1. Dielektrička ispitivanja visokonaponskih prekidača, rastavnih sklopki, rastavljača i zemljospojnika za izmjenične strujne krugove Dielectric tests of high voltage a.c. circuit breakers, a.c. switches, a.c. disconnectors and a.c. earthing switches 2. Dielektrička ispitivanja visokonaponskih metalom oklopljenih sklopnih aparatura, izoliranih i metalom oklopljenih sklopnih aparatura, plinom izoliranih metalom oklopljenih sklopnih aparatura Dielectric tests of high voltage metal-enclosed switchgear and controlgear, insulation-enclosed switchgear and controlgear, gas-insulated metal--enclosed switchgear 3. Dielektrička ispitivanja visokonaponskih strujnih transformatora, kombiniranih transformatora, naponskih transformatora, uljnih energetskih transformatora i suhih energetskih transformatora Dielectric tests of high voltage current transformers, combined transformers, voltage transformers, power transformers (oil-immersed), power transformers dry-type 4. Dielektrička ispitivanja visokonaponskih kondenzatora za kompenzaciju Dielectric tests of high voltage shunt capacitors 5. Dielektrička ispitivanja visokonaponskih izolatora za nadzemne vodove, potpornih izolatori za unutarnju i vanjsku montažu od keramike ili stakla, potpornih izolatori za unutarnju montažu od organskih materijala, provodnih izolatora Dielectric tests of high voltage insulators for overhead lines, indoor and outdoor post insulators or ceramic material or glass for systems, indoor post insulators of organic material for systems, insulated bushings 6. Dielektrička ispitivanja alata i opreme za rad pod naponom iznad 1 kV Dielectric tests of tools and equipment to be used in live –line working above 1 kV 7. Mjerenje napona radio smetnji i određivanje vidljive korone na visokom naponu Radio interference voltage tests and corona tests on high voltage 8. Određivanje faktora skale VN mjernih sustava za mjerenje atmosferskih udarnih napona, sklopnih udarnih napona, izmjeničnih napona i istosmjernih napona Determination of the scale factor measuring systems for lightning impulse voltages, switching impulse voltages, alternating voltage and direct voltage 9. Umjeravanje mjerila električnih polja industrijske frekvencije Calibration of measuring devices for measuring electrical fields of powerfrequency 10. Mjerenje otpora krugova SN i VN prekidača, rastavljača i sklopnih blokova Measurement of the resistance of circuits of MV and HV circuit breakers, disconnectors and metal enclosed switchgear 11. Ispitivanje zagrijavanja SN i VN prekidača, rastavljača i sklopnih blokova Temperature rise of MV and HV circuit breakers, disconnectors and metal enclosed switchgear 12. Kratkospojna ispitivanja SN i VN prekidača, rastavljača i sklopnih blokova Short-circuit tests of MV and HV circuit breakers, disconnectors and metal enclosed switchgear 13. Kratkospojna ispitivanja mjernih transformatora Short-circuit tests of instrument transformers 14. Ispitivanje uklopne i prekidne moći NN prekidača, sklopki, rastavljača, sklopnika i motorskih pokretača Test of making and breaking capacities of LV circuit-brakers, switches, disconnectors, contactors and motor starters 15. Ispitivanje zagrijavanja NN sklopnih blokova Temperature rise of LV switchgear and controlgear assemblies 16. Kratkospojna ispitivanja NN sklopnih blokova Short-circuit tests of LV switchgear and controlgear assemblies 17. Ispitivanje transformatorskih ulja Testing of transformer oil 18. Ispitivanje električkih, elektroničkih i plinskih aparata Testing of electrical, electronic and gas appliances 19. Ispitivanje elektroničkih uređaja za upravljanje, automatizaciju i regulaciju Testing of electrionic control automation and regulation equipment 20. Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti uređaja Testing of electromagnetic compatibility 21. Ispitivanje zaštite od prodora stranih tijela i prodora vode Testing of protection against solid objects and liquids penetration 22. Istraživanje i mjerenje neionizirajućih elektromagnetskih zračenja Research and measuring of nonionisated electromagnetic radiation 23. Umjeravanje električnih mjernih instrumenata Calibration of electrical measuring instruments 24. Mjerenje buke i vibracija strojeva, aparata, uređaja i njihova utjecaja na okolinu Measuring of noise and vibrations of machines, devices, appliances and their influence to environment 25. Ispitivanje otpornosti opreme na vibracije i udare Testing of equipment resistance to vibrations and shocks 26. Statički vlačni pokus Tensile test 27. Udarna radnja loma Impact test 28. Tvrdoća Hardness test 29. Deformabilnost / Erichsen Expanding test / Erichsen 30. Savijanje Bending test 31. Magnetske čestice Magnetic particle test 32. Penetranti Dry penetrant test 33. Ultrazvuk Ultrasonic test 34. Rendgen X rays test 35. Klima komora Climate testing 36. Ispitivanje korozijske otpornosti Corrosion testing 37. Ispitivanje tekućih, krutih i plinovitih dielektrika Testing of liquefied, solid and gas dielectrics 39. Električka, toplinska, mehanička i fizikalna ispitivanja izolacijskih materijala i sustava Electric, thermal, mechanical and physical testing of insulating materials and systems 40. Ispitivanje vijeka trajanja i pouzdanosti komponenata i izolacijskih sustava Testing of duration age and reliability of components and insulating systems 41. Ispitivanje tvrdih i mekih magnetskih materijala Testing of hard and soft magnetic materials 42. Ispitivanje specijalnih materijala (visokopermeabilnih i paramagnetskih materijala) Testing of special materials (high permeabile and paramagnetic materials) 43. Ispitivanje vodiča i otporničkih materijala Testing of conductora and resisting materials 44. Ispitivanje elektrostrojarskih karakteristika električnih rotacijskih strojeva i elektromotornih pogona Testing of electrical and mechanical characteristics of electrical rotating machines and electric-motors drives 45. Ispitivanje toplinskih,ventilacijskih i energetskih karakteristika strojeva Testing of termal, and ventilating machine characteristics 46. Klimatska ispitivanja strojeva, uređaja, naprava, dijelova, sklopova i konstrukcija, posebno klimatska ispitivanja izolacijskih sustava električkih strojeva Climatic testing of engines installations,devices, parts,assemblies and structures especiallyclimatic testing of insulating systems of electric engines) 47. Ispitivanje uređaja energetske elektronike Testing of power electronic devices 03-001414 / 031105 2018-02-25
LABO d.o.o. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. 01-012024 / 018561 2021-03-05
LEDA d.o.o. Područje odobrenja: Mjerenje debljina elemenata strukture brodskog trupa (za brodove manje od 500 GT, koji nisu ESP brodovi). 01-012259 / 018589 2020-04-24
LOŠINJPLOV - BRODOGRADILIŠTE PODRUČJE ODOBRENJA: Ispitivanje strojnih elemenata i zavarenih spojeva - magnetskom metodom - penetrantskom metodom 02-002034 / 023801 2019-10-15
LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODOGRADILIŠTE d.o.o. Područje odobrenja: MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA STRUKTURE BRODSKOG TRUPA. 01-011041 / 017618 2018-10-15
LPT d.o.o. PODRUČJE ODOBRENJA: Utvrđivanje verificirane bruto mase pakiranog kontejnera po Metodi 2 sukladno Konvenciji SOLAS 74, Poglavlje VI, Pravilo 2.4.2 i MSC.1/Circ.1475. 01-011567 / 018085 2019-06-28
LUKA marine Održavanje, popravak i ugradnja brodskih motora. 02-002045 / 023800 2019-09-15
MARINA STUDIO MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA STRUKTURE BRODSKOG TRUPA (ZA BRODOVE UNUTARNJE PLOVIDBE). 01-010827 / 017270 2018-05-18
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava