CRS

Odgovornost

  Nepristranost u svim aktivnostima je od najveće važnosti za upravu i osoblje HRB-a. Svi zaposlenici HRB-a su pravno odgovorni za pridržavanje etičkog kodeksa HRB-a i dužni su prijaviti najvišoj upravi svaki oblik pritiska u obavljanju njihovih aktivnosti od bilo koje zainteresirane strane. 
  HRB dopušta javno pozivanje klijenta na činjenicu odobrenja plana nadzora i izvještaja o emisiji CO2 u pomorskom prometu. Više informacija o uslugama odobrenja plana nadzora i izvještaja o emisiji CO2 u pomorskom prometu dostupno je na sljedećem linku:MRV postupak


  Javni natječaj

  JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje RAVNATELJA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA:Ravnatelj izbor 2017.  Javna nabava

  Sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/2016.) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Hrvatski registar brodova kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Električna energija 2020

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem/izmjenom dokumentacije Mobilna telefonija 2020: Odgovor Mobilna telefonija 2020

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Mobilna telefonija 2020

  Poziv za dostavu ponude u ponovljenom postupku jednostavne nabave za predmet: Analiza poslovanja i strukture prihoda Hrvatskog registra brodova - ponovljeni postupak

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Analiza poslovanja i strukture prihoda Hrvatskog registra brodova

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Ugovorno aplikativno i sistemsko održavanje računalne aplikacije ZEON 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Obnova sanitarnih čvorova direkcije HRB Split  Troškovnik  Tlocrt sanitarnih čvorova

  Ispravak dokumentacije o nabavi  Ev.br. 7-2019: Nabava novih i zamjena postojećih prijenosnih i uredskih računala

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Nabava novih i zamjena postojećih prijenosnih i uredskih računala 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Poštanske usluge 2019

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti: Odgovor

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti: Odgovor

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti 2019

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije za nabavu ERP poslovno informacijskog sustava: Odgovor

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Nabava ERP poslovno informacijskog sustava

  Izvješće revizora za 2018. godinu: HRB-IZVJEŠTAJ REVIZORA 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: DOPUNSKO I DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Microsoft licence 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Tehnološka i poslovna nadogradnja računalne aplikacije HRB UPL

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Električna energija 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Migracija računalne aplikacije APU

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem/izmjenom dokumentacije Mobilna telefonija 2019: Odgovor Mobilna telefonija 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Mobilna telefonija 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Ugovorno aplikativno i sistemsko održavanje računalne aplikacije ZEON 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet:Poštanske usluge 2018

  Izvješće revizora za 2017. godinu: HRB-IZVJEŠTAJ REVIZORA 2017

  Odgovor na upit za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti: Odgovor na upit za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:DODATNO I DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:Microsoft licence 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:Električna energija 2018.

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem/izmjenom dokumentacije Mobilna telefonija 2018:Odgovor Mobilna telefonija 2018

  Odgovor na zahtjev za izmjenom dokumentacije Mobilna telefonija 2018:Izmjena dokumentacije Mobilna telefonija 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet:Mobilna telefonija 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Ugovorno aplikativno i sistemsko održavanje računalne aplikacije ZEON

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet:Nadogradnja, ažuriranje i održavanje računalnog programskog paketa CREST

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet:Izrada i održavanje računalnog programskog paketa za provjeru čvrstoće brodskih konstrukcija za bulk carriere i tankere

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Izrada i održavanje računalnog programskog paketa za provjeru stabiliteta plovnih objekata

  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora: Poslovni prostor

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Poštanske usluge 2017

  Izvješće revizora za 2016. godinu:HRB-IZVJEŠTAJ REVIZORA 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet:DOBROVOLJNO (dodatno i dopunsko) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2017

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Microsoft licence 2017

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Opskrba električnom energijom 2017 

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Mobilna telefonija 2017

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet Poštanske usluge 2016. 

  Izvješće revizora za 2015. godinu: HRB-IZVJEŠTAJ REVIZORA 2015.doc

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet:DOBROVOLJNO (dodatno i dopunsko) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet:Microsoft licence 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Opskrba električnom energijom 2016 

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenje dokumentacije za mobilnu telefoniju:Odgovor mobilna telefonija 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Mobilna telefonija 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet Poštanske usluge.

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: DOBROVOLJNO (dodatno i dopunsko) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Konsolidacija IT infrastrukture i osuvremenjivanja hardvera

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Nabava Microsoft licenci

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Dobrovoljno (dodatno i dopunsko) zdravstveno osiguranje

  Plan nabave 2020

  Plan nabave 2019 Izmjena 5

  Plan nabave 2019 Izmjena 4

  Plan nabave 2019 Izmjena 3

  Plan nabave 2019 Izmjena 2

  Plan nabave 2019 Izmjena 1

  Plan nabave 2019

  Plan nabave 2018 Izmjena 3

  Plan nabave 2018 Izmjena 2

  Plan nabave 2018 Izmjena 1

  Plan nabave 2018

  Plan nabave 2017 Izmjena 3

  Plan nabave 2017 Izmjena 2

  Plan nabave 2017 Izmjena 1

  Plan nabave 2017

  Plan nabave 2016 Izmjena 1

  Plan nabave 2016

  Plan nabave 2015

  Plan nabave 2014

  Plan nabave 2013

  Plan nabave 2012

  Procedura provođenja postupka jednostavne nabave QC-A-22

  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet:  Mobilna telefonija

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Opskrba električnom energijom.

  Ispravak troškovnika za opskrbu električnom energijom: Ispravak troškovnika za opskrbu električnom energijom.

   

  Opći uvjeti korištenja

  Odgovornost za objavljene sadržaje 

  Hrvatski registar brodova poduzima razumne i odgovarajuće napore kako bi informacije na ovim internetskim stranicama bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti. Hrvatski registar brodova ne odgovara za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web-lokacije ili nečeg što je na njoj objavljeno. 
  Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i poveznice na druge internetske sadržaje. Hrvatski registar brodova ne odgovara za sadržaje na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s ovih internetskih stranica. Hrvatski registar brodova ne odgovara, niti upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja. 
  Hrvatski registar brodova ne odgovara za sadržaje koje na ove internetske stranice stave treće osobe. 

  Zaštita autorskog prava 
  Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravom i mogu se koristiti samo pod uvjetima propisanim Zakonom. 

  Promjene 
  Hrvatski registar brodova zadržava pravo izmjene, dopune ili uklanjanja bilo kojeg dijela ovih internetskih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. 

  Zaštita privatnosti

  Hrvatski registar brodova će, počevši od 25. svibnja 2018, u svoje poslovanje implementirati uredbu Europske unije o zaštiti osobnih podataka (GDPR) (EU) 2016/679. Hrvatski registar brodova se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica. O posjetiteljima se neće prikupljati nikakvi osobni podaci osim u slučajevima ako ih posjetitelj dobrovoljno dostavi Hrvatskom registru brodova.
  Hrvatski registar brodova takve podatke može koristiti i za što bolji uvid i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijega pružanja svojih usluga korisnicima. 
  Hrvatski registar brodova se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj osobi odnosno strani bez izričitoga pristanka korisnika. 

   

  Prijava