HR odjel


Odjel za osposobljavanje osoblja pruža organizaciju, koordinaciju i provedbu izobrazbe inženjerskog i tehničkog osoblja Registra, održavajući i poboljšavajući njihove kvalifikacije u skladu s politikom i strategijom za obavljanje poslova i pružanje usluga u glavnim područjima djelatnosti.

Strategija Registra ljudskih resursa usmjerena je na provođenje sljedećih zadataka:

Zapošljavanje osoblja: planiranje ljudskih resursa i  privlačenje diplomanata i stručnjaka iz industrije

Razvoj kompetencija na razini međunarodnih standarda: razvoj modela kompetencija, procjena kompetencija i rezultata rada, integrirana obuka i razvoj osoblja u više stupnjeva.

Formiranje kadrovske rezerve: identifikacija zaposlenika s visokim razvojnim potencijalom, ciljana obuka kandidata za nasljednike na temelju individualnih razvojnih planova, planiranih poslova, te geografskih potreba.

Organizacijska kultura: orijentacija na vrijednosti i etička načela HRB-a, povećanje aktivnosti i podložnost promjenama i inovacijama,  te održavanje imidža jednog od najboljih poslodavaca u industriji.

Otvoreni natječaji za zaposlenje