IACS članstvo

IACS članstvo

Međunarodno udruženje klasifikacijskih društava (IACS) je nevladina organizacija utemeljena na tehničkim principima. Dvanaest pomorskih kalsifikacijskih punpravni su trenutno punopravni članovi društva. Više od 90% tonaže svjetskih brodova za prijevoz tereta pokriveno je klasifikacijskim pravilima koje su postavile članice IACS-a.

Pomorska klasifikacija je sustav za promicanje sigurnosti života, imovine i okoliša prvenstveno kroz uspostavu i provjeru usklađenosti s tehničkim i inženjerskim standardima za projektiranje, izgradnju i održavanje tijekom životnog vijeka brodova, odobalnih jedinica i drugih objekata povezanih s pomorstvom. Ovi standardi sadržani su u pravilima koja je utvrdilo svako društvo. IACS pruža forum unutar kojeg društva članice mogu raspravljati, istraživati ​​i usvajati tehničke kriterije koji poboljšavaju pomorsku sigurnost.

Hrvatski registar brodova bio je pridruženi član Međunarodnog udruženja klasifikacijskih društava (IACS) od travnja 1973. do 2004. godine, a od svibnja 2011. CRS je stekao status  člana IACS-a.