O Hrvatskom registru brodova

Općenito

Glavni ured Hrvatskog registra brodova (HRB) nalazi se u Splitu, Republika Hrvatska.

HRB je bio pridruženi član Međunarodnog udruženja klasifikacijskih društava (IACS) od travnja 1973. godine do 2004. godine, a od svibnja 2011. godine je punopravni član IACS-a.

HRB je priznato klasifikacijsko društvo (RO) sukladno Uredbi (EC) 391/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova.

HRB je ovlašteno tijelo za provedbu ocjene sukladnosti za plovila za sport i razonodu prema Direktivi 2013/53/EU.

HRB je ovlašteno tijelo za provedbu ocjene sukladnosti za pomorsku opremu prema Direktivi 2014/90/EU.

HRB je ovlašteno tijelo za provedbu ocjene sukladnosti tlačne opreme prema Direktivi 2014/68/EU (PED).

HRB je ovlašteno tijelo za provedbu ocjene sukladnosti za jednostavne tlačne posude prema Direktivi 2014/29/EU (SPVD).

HRB je akreditirani verifikator sukladno Uredbi (EC) 765/2008 za provođenje aktivnosti verifikacije prema Uredbi (EC) Europskog Parlamenta i Vijeća o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ.

HRB je klasifikacijsko društvo preporučeno od UNECE-a (Europski gospodarstveni odbor Ujedinjenih naroda) za priznanje od Zemalja potpisnica Europskog ugovora o međunarodnom prijevozu opasnih tvari na unutarnjim vodnim putovima (ADN).

HRB je certificiran od strane British Standards Institution (BSI) čime se potvrđuje da sustav kvalitete HRB-a udovoljava zahtjevima norme BS EN 9001:2015 u svezi klasifikacije, statutarne certifikacije, statutarne certifikacije pomorske opreme i plovila za razonodu. HRB također posjeduje BSI Annual Statement of Compliance čime se potvrđuje da sustav kvalitete HRB-a udovoljava zahtjevima za certifikaciju sustava kvalitete IACS-a (IACS Quality System Certification Scheme).

Status

Hrvatski registar brodova je neovisna, neprofitna, prema općem dobru usmjerena javna ustanova koja obavljaklasifikaciju brodova;
statutarnu certifikaciju brodova u ime nacionalnih pomorskih uprava (Administracija);

 • statutarnu certifikaciju plovila za razonodu;
 • certifikaciju materijala i proizvoda;
 • ocjenu sukladnosti plovila za razonodu;
 • ocjenu sukladnosti pomorske opreme;
 • ocjenu sukladnosti posuda pod tlakom;
 • potvrđivanje / upis sustava za upravljanje kvalitetom.

Sadašnji status HRB-a određen je Zakonom o Hrvatskom registru brodova (N.N. 81/1996, 76/2013 i 62/2020) i Statutom HRB-a.

Integritet

Zajednički rad s klijentima

Razumne cijene

Odgovornost prema okolišu

Efikasnost i brzina

Dostupnost

Povijesni pregled

HRB je sljednik aktivnosti klasifikacije brodova na istočnoj obali Jadrana.

 • Već 1858. godine na ovom području osnovan je "Austrijski Veritas" kao treće klasifikacijsko društvo u svijetu.
 • "Austrijski Veritas" je 1918. godine promijenio ime u "Jadranski Veritas", koji je djelovao do 1921. godine.
 • HRB, koji je do 1992. godine djelovao kao JR (Jugoslavenski registar brodova), osnovan je 1949. godine.
 • Glavni ured HRB-a nalazi se u Splitu, Republika Hrvatska.
 • HRB je bio pridruženi član Međunarodnog udruženja klasifikacijskih društava (IACS) od travnja 1973. godine do 2004. godine, a od svibnja 2011. godine je punopravni član IACS-a.
 • HRB je priznato klasifikacijsko društvo (RO) sukladno Uredbi (EC) 391/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova.

O nama

Sigurnost, zaštita okoliša i efikasno korištenje brodova ima iznimnu važnost za sve zainteresirane strane u pomorstvu i brodogradnji.

Isto tako široka javnost iznimno je osjetljiva na vijesti o incidentima, pomorskim nesrećama s gubicima ljudskih života i/ili onečišćenja okoliša i takve informacije u pravilu se nalaze na naslovnicama svjetskih medija.

 • HRB odobrava tehničku dokumentaciju i obavlja nadzor nad gradnjom u skladu s Pravilima koja se periodično ažuriraju i uključuju najviše i najbolje međunarodno prihvaćene norme u svezi sigurnosti i zaštite života i imovine na moru i unutarnjim plovnim putevima, kao i zaštite okoliša mora i unutarnjih plovnih putova.
 • HRB tijekom korištenja brodova obavlja i nudi svojim klijentima k[MP1] lasifikaciju i certifikaciju brodova [MP2] u skladu s primjenjivim Pravilima, propisima i standardima od strane visokokvalificiranog osoblja čije kompetencije redovno osvježavaju i nadopunjuju
 • HRB obavlja i nudi svojim klijentima certifikaciju sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom okoliša, certifikaciju sigurnosne zaštite i inspekcije prema Konvenciji o radu pomoraca kao iznimno važnog segmenta integralne sigurnosti brodova i zaštite okoliša.
 • Sve usluge koje HRB obavlja u pomorstvu i brodogradnji garancija su svim zainteresiranim stranama i javnosti općenito, maksimalne kontrole rizika koje pomorska industrija po svojoj prirodi generira. 

 

Potvrde / Akreditacije

 • Od srpnja 2005. godine CRS posjeduje Potvrdu koju izdaje British Standards Institution (BSI), kojom se potvrđuje da sustav upravljanja kvalitetom CRSa udovoljava zahtjevima norme ISO 9001: 2015 za područje klasifikacije i statutorne certifikacije brodova, brodske opreme i rekreacijskih plovila.
 • Od veljače 2011. godine CRS posjeduje "BSI potvrdu o sukladnosti kojom se potvrđuje usklađenost Hrvatskog registra brodova s shemom certificiranja sustava kvalitete IACS-a.
Loading...