Izjava o pristupačnosti internetskoj stranici

Izjava o pristupačnosti
Hrvatski registar brodova obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu Hrvatskog registra brodova koja se nalazi na adresi www.crs.hr.

Stupanj usklađenosti
Mrežna stranica www.crs.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, za mrežnu stranicu www.crs.hr, Hrvatski registar brodova proveo je procjenu usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrđeno kako zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim.

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je kako slijedi:

 • krajnjem korisniku nije omogućen odabir vrste fonta korištenog za prikaz sadržaja;
 • korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta;
 • slike, grafovi i dijagrami ne sadrže <alt> atribut;
 • pojedine slike, grafovi i dijagrami ne sadrže kratki tekstualni opis;
 • opis funkcija slike nema prednost pred opisom njenog sadržaja;
 • dio poveznica prikazan je s tekstom Preuzmi dokument, Pročitaj više, Objavljeno, itd.;
 • dio poveznica u tekstu na stranici nisu podcrtane ili označene na drugi jasan način;
 • iako je većina elemenata oblikovana prema odgovbarajućem standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju (primjerice, neki dijelovi obrazaca i dokumenata);
 • pojedine datoteke (.pdf, .xls, .doc i slično) nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana.

Podizanje razine pristupačnosti
Hrvatski registar brodova poduzima aktivnosti kojima će postići usklađenost mrežne stranice www.crs.hr sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova je Izjava sastavljena je 1. siječnja 2022. godine temeljem procjene koju je proveo Hrvatski registar brodova u suradnji s trećom stranom prema CARNET Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve eventualne upite ili primjedbe vezane za pristupačnost mrežne stranice www.crs.hr, korisnici mogu uputiti Službeniku za informiranje Hrvatskog registra brodova:

 • putem elektroničke pošte: andro.vidjak@crs.hr
 • telefonom: 021 408 114
 • faxom: 021 358 159
 • poštom na adresu: Hrvatski registar brodova, Marasovića 67, 21000 Split

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje Republike:

 • putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr
 • telefonom: 01 4609 041
 • faxom: 01 4609 096
 • poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Jurišićeva 19, 10000 Zagreb