PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA
 • OPĆI PROPISI
  [0]
 • DIO 4.
  STABILITET
  [0]
 • DIO 5.
  PREGRAĐIVANJE
  [0]
 • DIO 6.
  NADVOĐE
  [0]
 • DIO 14.
  RADIOOPREMA
  [0]
 • DIO 15.
  SREDSTVA ZA SIGNALIZACIJU
  [0]
 • DIO 16.
  POMAGALA ZA NAVIGACIJU
  [0]
 • DIO 17.
  PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
  [0]
 • DIO 18.
  SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE
  [0]
 • DIO 19.
  UREĐAJ ZA RUKOVANJE TERETOM I NAPRAVE ZA DIZANJE
  [0]
 • DIO 20.
  ZAŠTITA PRI RADU I SMJEŠTAJ POSADE
  [0]
 • DIO 21.
  PRIJEVOZ PUTNIKA
  [0]
 • DIO 22.
  SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA
  [0]
 • DIO 23.
  PRIJEVOZ TERETA
  [0]
 • DIO 30.
  UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU
  [0]
 • SIGURNOSNA ZAŠTITA BRODA
  [0]
 • PRAVILNIK O POMORSKOJ OPREMI
  [0]
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POMORSKOJ OPREMI
  [0]
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/306
  [0]
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2018/773
  [0]
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1397
  [0]
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/1170
  [0]
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2021/1158
  [0]
 • Brodovi u polarnim vodama
  [0]
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA POKUSNE PLOVIDBE
 • PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA POKUSNE PLOVIDBE
  [0]
PRAVILA ZA BAŽDARENJE POMORSKIH OBJEKATA
 • PRAVILA ZA BAŽDARENJE POMORSKIH OBJEKATA
  [0]
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU KONTEJNERA
 • PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU KONTEJNERA
  [0]
PRAVILNIK O BRODICAMA, ČAMCIMA I JAHTAMA
 • PRAVILNIK O BRODICAMA, ČAMCIMA I JAHTAMA
  [0]
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA, ČAMCIMA I JAHTAMA
  [0]
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU RIBARSKIH BRODOVA
 • PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU RIBARSKIH BRODOVA
  [0]
PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA
 • PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINIJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA
  [0]
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI
 • PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI
  [0]
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/411
  [0]
OPĆI PROPISI

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

sij 2019
DIO 4. STABILITET

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

svi 2015
DIO 5. PREGRAĐIVANJE

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

svi 2015
DIO 6. NADVOĐE

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

ruj 2015
DIO 14. RADIOOPREMA

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

svi 2015
DIO 15. SREDSTVA ZA SIGNALIZACIJU

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

Novo
vlj 2021
DIO 16. POMAGALA ZA NAVIGACIJU

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

ruj 2015
DIO 17. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

sij 2017
DIO 18. SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

tra 2018
DIO 19. UREĐAJ ZA RUKOVANJE TERETOM I NAPRAVE ZA DIZANJE

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

ruj 2015
DIO 20. ZAŠTITA PRI RADU I SMJEŠTAJ POSADE

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

tra 2018
DIO 21. PRIJEVOZ PUTNIKA

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

tra 2018
DIO 22. SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

ruj 2022
DIO 23. PRIJEVOZ TERETA

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

kol 2018
DIO 30. UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

srp 2010
SIGURNOSNA ZAŠTITA BRODA

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

tra 2020
PRAVILNIK O POMORSKOJ OPREMI

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

ruj 2016
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POMORSKOJ OPREMI

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

Novo
sij 2022
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/306

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

vlj 2017
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2018/773

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

tra 2024
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1397

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

tra 2024
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/1170

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

tra 2024
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2021/1158

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

Novo
tra 2024
Brodovi u polarnim vodama

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

kol 2018
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA POKUSNE PLOVIDBE

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA POKUSNE PLOVIDBE

Novo
lis 2021
PRAVILA ZA BAŽDARENJE POMORSKIH OBJEKATA

PRAVILA ZA BAŽDARENJE POMORSKIH OBJEKATA

ruj 2015
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU KONTEJNERA

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU KONTEJNERA

kol 2018
PRAVILNIK O BRODICAMA, ČAMCIMA I JAHTAMA

PRAVILNIK O BRODICAMA, ČAMCIMA I JAHTAMA

vlj 2020
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA, ČAMCIMA I JAHTAMA

PRAVILNIK O BRODICAMA, ČAMCIMA I JAHTAMA

Novo
tra 2020
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU RIBARSKIH BRODOVA

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU RIBARSKIH BRODOVA

srp 2012
PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINIJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA

PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA

sij 2013
PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI

Novo
ruj 2021
Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/411

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI

Novo
tra 2024