PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA
 • DIO 1.
  OPĆI PROPISI
  [6]
 • DIO 2.
  TRUP
  [2]
 • DIO 3.
  OPREMA TRUPA
  [2]
 • DIO 4.
  STABILITET
  [2]
 • DIO 5.
  PREGRAĐIVANJE
  [1]
 • DIO 7.
  STROJNI UREĐAJ
  [1]
 • DIO 8.
  CJEVOVODI
  [1]
 • DIO 9.
  STROJEVI
  [4]
 • DIO 10.
  KOTLOVI, IZMJENJIVAČI TOPLINE I POSUDE POD TLAKOM
  [1]
 • DIO 11.
  RASHLADNI UREĐAJ
  [0]
 • DIO 12.
  ELEKTRIČNA OPREMA
  [2]
 • DIO 13.
  AUTOMATIZACIJA
  [0]
 • DIO 17.
  PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
  [0]
 • DIO 24.
  NEMETALNI MATERIJALI
  [0]
 • DIO 25.
  METALNI MATERIJALI
  [1]
 • DIO 26.
  ZAVARIVANJE
  [1]
 • DIO 27.
  TANKERI ZA KEMIKALIJE
  [0]
 • DIO 28.
  BRZI BRODOVI
  [0]
 • DIO 29.
  BRODOVI S POLARNOM KLASOM I BRODOVI S KLASOM ZA LED
  [2]
 • DIO 34.
  PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU PLOVILA DULJINE MANJE OD 24 METRA
  [0]
 • COMMON STRUCTURAL RULES FOR BULK CARRIERS AND OIL TANKERS
  [3]
 • DIO 35.
  JAHTE
  [0]
PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR POMORSKIH BRODOVA
 • DIO 19.
  UREĐAJ ZA RUKOVANJE TERETOM I NAPRAVE ZA DIZANJE
  [0]
 • DIO 20.
  ZAŠTITA PRI RADU I SMJEŠTAJ POSADE
  [0]
 • DIO 22.
  SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA
  [0]
 • DIO 29.
  BRODOVI S POLARNOM KLASOM I BRODOVI S KLASOM ZA LED
  [0]
 • DIO 32.
  RECIKLIRANJE BRODOVA
  [0]
POTVRĐIVANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
 • POTVRĐIVANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
  [0]
DIO 1. OPĆI PROPISI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022

Odj. 1. Općenito

DIO 1. | OPĆI PROPISI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022

Odj. 2. Nadzor nad gradnjom i osnovni pregled

DIO 1. | OPĆI PROPISI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022

Odj. 3. Tipno odobrenje proizvoda

DIO 1. | OPĆI PROPISI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022

Odj. 4. Odobrenje proizvođača i uslužnih tvrtki

DIO 1. | OPĆI PROPISI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022

Odj. 5. Pregledi postojećih brodova

DIO 1. | OPĆI PROPISI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022

Odj. 6 Zahtjevi za dodatne oznake klase

DIO 1. | OPĆI PROPISI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022
DIO 2. TRUP

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

July 2020

TRUP - Izmjene i dopune broj 1

DIO 2. | TRUP

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

July 2021

TRUP - Izmjene i dopune broj 2

DIO 2. | TRUP

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022
DIO 3. OPREMA TRUPA

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

July 2020

OPREMA TRUPA - Izmjene i dopune broj 1

DIO 3. | OPREMA TRUPA

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

January 2021

OPREMA TRUPA - Izmjene i dopune broj 2

DIO 3. | OPREMA TRUPA

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022
DIO 4. STABILITET

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

January 2020

STABILITET - Izmjene i dopune broj 1

DIO 4. | STABILITET

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

July 2021

STABILITET - Izmjene i dopune broj 2

DIO 4. | STABILITET

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022
DIO 5. PREGRAĐIVANJE

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

January 2020

PREGRAĐIVANJE - Izmjene i dopune broj 1

DIO 5. | PREGRAĐIVANJE

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022
DIO 7. STROJNI UREĐAJ

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

January 2020

STROJNI UREĐAJ - Izmjene i dopune broj 1

DIO 7. | STROJNI UREĐAJ

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

January 2021
DIO 8. CJEVOVODI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

January 2021

CJEVOVODI - Izmjene i dopune broj 1

DIO 8. | CJEVOVODI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022
DIO 9. STROJEVI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

January 2020

STROJEVI - Izmjene i dopune broj 1

DIO 9. | STROJEVI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

July 2020

STROJEVI - Izmjene i dopune broj 2

DIO 9. | STROJEVI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

January 2021

STROJEVI - Izmjene i dopune broj 3

DIO 9. | STROJEVI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

July 2021

STROJEVI - Izmjene i dopune broj 4

DIO 9. | STROJEVI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022
DIO 10. KOTLOVI, IZMJENJIVAČI TOPLINE I POSUDE POD TLAKOM

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

July 2009

KOTLOVI, IZMJENJIVAČI TOPLINE I POSUDE POD TLAKOM - Izmjene i dopune broj 1

DIO 10. | KOTLOVI, IZMJENJIVAČI TOPLINE I POSUDE POD TLAKOM

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

July 2016
DIO 11. RASHLADNI UREĐAJ

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

July 2009
DIO 12. ELEKTRIČNA OPREMA

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

January 2020

ELEKTRIČNA OPREMA - Izmjene i dopune broj 1

DIO 12. | ELEKTRIČNA OPREMA

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

January 2021

ELEKTRIČNA OPREMA - Izmjene i dopune broj 2

DIO 12. | ELEKTRIČNA OPREMA

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022
DIO 13. AUTOMATIZACIJA

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

January 2020
DIO 17. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022
DIO 24. NEMETALNI MATERIJALI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

July 2017
DIO 25. METALNI MATERIJALI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
July 2021

METALNI MATERIJALI - Izmjene i dopune broj 1

DIO 25. | METALNI MATERIJALI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022
DIO 26. ZAVARIVANJE

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

July 2021

ZAVARIVANJE - Izmjene i dopune broj 1

DIO 26. | ZAVARIVANJE

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022
DIO 27. TANKERI ZA KEMIKALIJE

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

January 2021
DIO 28. BRZI BRODOVI

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

January 2020
DIO 29. BRODOVI S POLARNOM KLASOM I BRODOVI S KLASOM ZA LED

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

January 2019

BRODOVI S POLARNOM KLASOM I BRODOVI S KLASOM ZA LED - Izmjene i dopune broj 1

DIO 29. | BRODOVI S POLARNOM KLASOM I BRODOVI S KLASOM ZA LED

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

January 2021

BRODOVI S POLARNOM KLASOM I BRODOVI S KLASOM ZA LED - Izmjene i dopune broj 2

DIO 29. | BRODOVI S POLARNOM KLASOM I BRODOVI S KLASOM ZA LED

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022
DIO 34. PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU PLOVILA DULJINE MANJE OD 24 METRA

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

July 2021
COMMON STRUCTURAL RULES FOR BULK CARRIERS AND OIL TANKERS

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

January 2020 edition (coming into force July 2020)

Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers, Rule Change Notice (RCN) 1 to January 2020 edition

| COMMON STRUCTURAL RULES FOR BULK CARRIERS AND OIL TANKERS

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

July 2021

COMMON STRUCTURAL RULES FOR BULK CARRIERS AND OIL TANKERS

| COMMON STRUCTURAL RULES FOR BULK CARRIERS AND OIL TANKERS

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

January 2021 edition (coming into force July 2021) – new

Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers, Urgent Rule Change Notice (RCN) 1 to January 2021 edition

| COMMON STRUCTURAL RULES FOR BULK CARRIERS AND OIL TANKERS

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022
DIO 35. JAHTE

PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA

Novo
January 2022
DIO 19. UREĐAJ ZA RUKOVANJE TERETOM I NAPRAVE ZA DIZANJE

PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR POMORSKIH BRODOVA

January 2011
DIO 20. ZAŠTITA PRI RADU I SMJEŠTAJ POSADE

PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR POMORSKIH BRODOVA

January 2015
DIO 22. SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA

PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR POMORSKIH BRODOVA

Novo
January 2022
DIO 29. BRODOVI S POLARNOM KLASOM I BRODOVI S KLASOM ZA LED

PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR POMORSKIH BRODOVA

January 2018
DIO 32. RECIKLIRANJE BRODOVA

PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR POMORSKIH BRODOVA

October 2018
POTVRĐIVANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM

POTVRĐIVANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM

Srpanj 2012