{

Potvrda


Broj certifikata / potvrde
Vrijedi do
2026-03-24
Valjan
Valjan
Tvrtka
CROATIA PUMPE NOVA d.o.o.
Država
HRVATSKA
Poštanski broj
47000
Grad
KARLOVAC
Ulica
Mala Švarča 124
Tip proizvoda
CENTRIFUGALNE PUMPE
Grupa odobrenja
Type approval
Opis proizvoda
CENTRIFUGALNA PUMPA CGA 50/CGA 65