Upute za korištenje

Korisnik (podnositelj zahtjeva) popunjava podatke na poveznici: Zahtjev za prvim upisom brodice brisane po službenoj dužnosti.
 1. Nužan uvjet za podnošenje zahtjeva je da su sva obavezna polja označena s (*) popunjena.
 2. Nužan uvjet za podnošenje zahtjeva je da je priloženo Rješenje o brisanju brodice kako je izdano od lučke kapetanije/ispostave.
 3. Tehnička dokumentacija - ukoliko korisnik u trenutku inicijalnog podnošenja zahtjeva nema svu potrebnu dokumentaciju, potrebno je odabrati priloženu opciju: „naknadno će se dostaviti“, a što također omogućuje podnošenje zahtjeva.
Nakon što su podaci ispunjeni, a zahtjev uspješno zaprimljen, korisnik će na svoju mail adresu, kako je unesena u polje „Komunikacija e-mailom“, zaprimiti e-mail obavijest sa poveznicom preko koje će nadalje moći:
 1. Pregledati svoje unesene podatke u zahtjev
 2. Ažurirati podatke u zahtjevu
 3. Nadopuniti  dokumentaciju
 4. Vidjeti status svog zahtjeva

Klikom na poveznicu u e-mail obavijesti, otvara se prozor za provjeru identiteta gdje je već unesen osobni identifikator zahtjeva te se od korisnika traži unos e-mail adrese koju je ranije unio u zahtjevu i na koju je zaprimio obavijest. Klikom na dugme potvrde te ukoliko su podaci o e-mail adresi ispravni, otvara se forma popunjena s ranije unesenim podacima zahtjeva.

Dodatno, korisnik u naknadno otvorenoj formi može izvršiti izmjene i dopune podataka dok se zahtjev nalazi u obradi što je prikazano statusima:
 1. Pregled upisa u tijeku
 2. Zahtjev za upis podnesen
 3. Potrebna nadopuna

Svakim ažuriranjem podataka u zahtjevu, sustav evidentira i obavještava o napravljenim izmjenama.

Ako se provjerom inicijalno unesenih podatka utvrdi da su neki podaci nepotpuni, zatražiti će se odgovarajuća dopuna, pri čemu korisnik na svoju e-mail adresu dobiva obavijest o potrebnim dopunama.
U slučaju ispravno podnesenog zahtjeva, nakon završene provjere i obrade zahtjeva, zavisno o vrsti zahtjeva i prioritetima obrade kako su direktno određeni od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (nakon što je zahtjev u potpunosti kompletiran svim podacima i prilozima), korisnik će na svoju e-mail adresu dobiti i obavijest o potrebi obavljanja fizičkog pregleda brodice te o izdavanju:
 1. Potvrde o započinjanju postupka prvog upisa (za brodice za gospodarske namjene)
 2. Izvještaj o provedenoj ocjeni sukladnosti ili Potvrdu o ispitivanju

uključujući i pristup samim dokumentima.

Ukoliko korisnik želi odustati od postupka, isto se može napraviti u bilo kojem trenutku odabirom opcije: „Odustajanje od zahtjeva / Prekid postupka“.

Nakon što jednom odustane od zahtjeva korisnik više nije u mogućnosti vršiti izmjene niti nadopune podataka.