Materijali, Proizvodi i Odobrenje proizvodnih procesa

Materijali, proizvodi i odobrenje proizvodnih procesa

PREGLED I ISPITIVANJE OPREME POD TLAKOM

Oprema pod tlakom označava opremu na koju se odnose Pravilnik o tlačnoj opremi NN79/2016 i Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama NN27/2016, kao i svu ostalu opremu proizvedenu i stavljenu u uporabu prema propisima za tlačnu opremu koji su bili ranije na snazi. 

Ova inspekcija se primjenjuje na opremu pod tlakom kod puštanja opreme u rad, kod periodičkih pregleda opreme pod tlakom, te prilikom popravaka opreme pod tlakom.  

Pregledima i ispitivanju u skladu s Pravilnikom o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom NN 75/2020 podliježe oprema pod tlakom visoke razine opasnosti. 

Vlasnik/ korisnik može s Hrvatskim registrom brodova dogovoriti i pregled opreme pod tlakom niske razine opasnosti.  

 Pregled i ispitivanje opreme pod tlakom može provoditi Hrvatski registar brodova (HRB), kao inspekcijsko tijelo vrste A ovlašteno od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u skladu s Pravilnikom o pregledima i ispitivanju  opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.

AKTIVNOSTI HRB KOD INSPEKCIJE OPREME POD TLAKOM PREMA PRAVILNIKU O PREGLEDIMA I ISPITIVANJU OPREME POD TLAKOM 
 

HRB ima mogućnost obavljanja slijedećih aktivnosti u sklopu inspekcije tlačne opreme:

 • Prvi pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i izdavanje Evidencijskog lista opreme pod tlakom
 • Periodički pregled opreme pod tlakom (vanjski pregled, unutarnji pregled, tlačna proba) u rokovima propisanim Pravilnikom NN 75/2020
 • Izvanredni pregled
 • Pregled prije ponovnog puštanja u rad
 • Odobrenje i nadzor izvođenja sanacija opreme pod tlakom
 • Odobrenje i nadzor izvođenja preinaka opreme pod tlakom (kao tijelo za ocjenu sukladnosti NB 2489 prema Pravilniku NN 79/2016)
 • Izvođenje ekspertiza i proračuna
 • Provjera podešenosti i funkcionalnosti sigurnosnog pribora
   

 ZAŠTO IZABRATI HRB
Hrvatski registar brodova može vam pružiti pomoć u postupku uvođenja vaše opreme pod tlakom u evidenciju. 

HRB će na osnovu dokumentacije opreme provesti razvrstavanje opreme prema razini opasnosti, dati vlasnicima i korisnicima tlačne opreme sve upute za postupak ispitivanja i periodičkih pregleda opreme, pružiti brzu i kvalitetnu uslugu pregleda opreme i potvrđivanja pregleda u očevidniku pregleda opreme pod tlakom, te omogućiti siguran nastavak korištenja opreme bez zastoja u proizvodnji.   

Hrvatski registar brodova ima iskustva u nadzoru opreme pod tlakom od 1949. godine, kada je osnovan. 

Danas, HRB prati i ima pristup svim najnovijim tehničkim informacijama i propisima iz područja opreme pod tlakom, te koristi programe za proračun tlačne opreme prema ASME i europskim normama.
Naša mreža područnih ureda s obučenim i iskusnim inspektorima i ekspertima osigurava brzu i kvalitetnu podršku na terenu pri pregledu i ispitivanju vaše opreme pod tlakom.
Sve to omogućava da HRB dade objektivnu ocjenu sigurnosno tehničkog stanja opreme pod tlakom.

HRB ima veliki broj odobrenih uslužnih tvrtki u kojima možete obaviti redovne preglede vaših protupožarnih aparata i boca za dišne aparate pod nadzorom HRB.

co2

HRB i vlasnik/korisnik će stalno raditi na poboljšavanju kvalitete rada i sigurnosti postrojenja na način da:

 • održavaju  međusobnu komunikaciju i razmjenu iskustava
 • odabiru obučene kadrove koji sudjeluju u procesu pregleda i ispitivanja
 • poboljšavaju postupke i uvode nove tehnike pregleda i ispitivanja
 • izrađuju i provode planove kvalitete
 • vode evidenciju pregleda i održavanja opreme pod tlakom.

U slučaju oštećenja opreme HRB će sudjelovati pri:

 • utvrđivanju uzroka oštećenja i njegovog utjecaja na sigurnost
 • analizi ostalih utjecajnih parametara i davanju konačnog mišljenja s prijedlogom
 • za sanaciju
 • izvođenju dodatnih NDT i/ili DT ispitivanja
 • izvođenju ekspertiza i proračuna
 • stručnom savjetovanju

 

ZAHTJEV ZA USLUGU

Ispunjen i potpisan zahtjev za provođenje aktivnosti u sklopu pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom vlasnici ili korisnici tlačne opreme mogu poslati e-poštom u Glavni ured HRB ili u nadležni Područni ured HRB.  

boce

Kontakt osoba za inspekciju tlačne opreme:

Vjeko Barač, dipl.inž.
Stariji ekspert

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA 
Marasovićeva 67
21000 SPLIT
HRVATSKA 
phone: + 385 (0)21 408 166
fax: + 385 (0)21 358 159
mobile: + 385 (0)99 8070783 
e-mail: industrial@crs.hr