CE certifikacija tlačne opreme

Posude pod tlakom

PED CERTIFIKACIJA

Tlačna oprema ( npr. posude pod tlakom , generatori pare , tlačni spremnici , industrijski cjevovodi i sigurnosni ili tlačni pribor ) s maksimalnim dopuštenim tlakom većim od 0,5 bar , treba se podvrgnuti postupku CE certifikacije da bi se mogla staviti na tržište Europske unije (EU ).

Ovu certifikaciju može provoditi Hrvatski registar brodova (HRB) kao ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti broj 2489 u skladu s Direktivom o tlačnoj opremi 2014/68/EU (PED) i Pravilnikom o tlačnoj opremi (N.N. 79/2016).

PED se također primjenjuje i na sklopove tlačne opreme kao što su složena procesna postrojenja ili termoelektrane i prijenosni aparati za gašenje požara ili boce za opremu za disanje.
PED ima širok opseg , koji pokriva projektiranje, proizvodnju i ocjenu sukladnosti tlačne opreme i sklopova .

Sva tlačna oprema mora zadovoljiti bitne sigurnosne zahtjeve iz PED, Dodatak I. . Ovisno o vrsti opreme , njenom proračunskom tlaku, volumenu ili sadržanom fluidu , te potencijalnim opasnostima , proizvođači mogu odabrati postupak iz niza modula za ocjenu sukladnosti, koji uključuju :

 • samo certificiranje od proizvođača opreme
 • tipno ispitivanje ili pregled dokumentacije od ovlaštenog tijela
 • pregled i ispitivanje od ovlaštenog tijela
 • certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom

Kategorije za vrstu tlačne opreme u ovisnosti o opasnosti koju oprema može predstavljati propisane su u PED, Dodatak II . Samo manje rizična oprema se može podvrgnuti samo certificiranju od proizvođača; većina tlačne opreme mora biti certificirana od strane ovlaštenog tijela.

AKTIVNOSTI HRB KOD PED CERTIFIKACIJE

HRB ima mogućnost pokrivanja slijedećih aktivnosti u sklopu PED modula za ocjenu sukladnosti:

 • pregled proizvoda , ispitivanje i potvrđivanje ( Modul A2 , Modul C2 , Modul F , Modul G)
 • odobrenje materijala
 • pregled dokumentacije ( Modul B- projektni tip )
 • tipno ispitivanje ( Modul B- proizvodni tip )
 • odobrenje sustava kvalitete ( Modul D/D1 , Modul E/E1 , Modul H/H1 )
 • odobrenje postupaka zavarivanja

APPLICATION FORM FOR INTERNAL MANUFACTURING CHECKS WITH
MONITORING OF THE FINAL ASSESSMENT/CONFORMITY TO TYPE (MODULE
A2/C2) QF-PTO-60 2013-09  

APPLICATION FORM FOR EU TYPE/DESIGN EXAMINATION (MODULE B) QF-PTO-61 2013-09 

APPLICATION FORM FOR QUALITY SYSTEM APPROVAL (MODULE D, D1, E, E1, H,
H1) QF-PTO-62 2013-09

APPLICATION FORM FOR PRODUCT/UNIT VERIFICATION (MODULE F/G) QF-PTO-63 2013-09 

SPVD CERTIFIKACIJA

Hrvatski registar brodova je ovlašteno tijelo prema Direktivi o jednostavnim tlačnim posudama 2014/29/EU (SPVD), odnosno prema Pravilniku o jednostavnim tlačnim posudama (N.N. 27/2016).

Jednostavne tlačne posude serijski proizvedene su zavarene posude s maksimalnim dopuštenim tlakom većim od 0,5 bara koje su namijenjene za spremanje zraka ili dušika , a nisu namijenjene loženju.

AKTIVNOSTI HRB KOD SPVD CERTIFIKACIJE

HRB ima mogućnost pokrivanja slijedećih aktivnosti u postupcima ocjene sukladnosti prema SPVD:

 • pregled proizvoda , ispitivanje i potvrđivanje ( Modul C/C1/C2 )
 • odobrenje materijala
 •  pregled dokumentacije 
 • EU tipno ispitivanje
 • odobrenje postupaka zavarivanja

APPLICATION FORM FOR EU TYPE EXAMINATION QF-PTO-64 2013-09 

APPLICATION FORM FOR INTERNAL PRODUCTION CONTROL QF-PTO-65 2013-09 

ZAŠTO IZABRATI HRB

Hrvatski registar brodova može vam pružiti pomoć pri odabiru odgovarajućeg postupka ocjene sukladnosti za vašu opremu pod tlakom . Kako bi se osigurala prikladna konsrtukcija, kvaliteta izrade i sigurno rukovanje i rad vašeg proizvoda, naši stručnjaci će pregledati projektnu dokumentaciju i nadzirati ili ocjenjivati proizvodnju vašeg proizvoda u skladu s usklađenim normama za opremu pod tlakom.
Pritom ćemo blisko surađivati s vama kako bi se osigurao učinkovit postupak ocjene sukladnosti .
Možete dobiti našu podršku u svakoj fazi i u svakoj aktivnosti postupka certificiranja: pregledu dokumentacije, certificiranju materijala, zavarivanju , pregledu i ispitivanju , hidrostatskom ispitnom tlačenju , itd.
Također možete izbjeći dvostruko ocjenjivanje spajanjem PED certifikacije i ISO 9001 certifikacije.

Hrvatski registar brodova ima iskustva u nadzoru opreme pod tlakom od 1949. godine, kada je osnovan. Danas , HRB prati i ima pristup svim najnovijim tehničkim informacijama i propisima iz područja opreme pod tlakom, te koristi odgovarajuće programe za proračune opreme pod tlakom prema ASME i europskim normama.
Naša mreža područnih ureda s obučenim i iskusnim inspektorima i ekspertima osigurava brzu i kvalitetnu podršku na terenu pri ispitivanju i certificiranju vaše opreme pod tlakom.
Naš računalni sustav odobrenja dokumentacije, bez papira, štedi vrijeme, omogućavajući vam narudžbu materijala ranije i bržu isporuku opreme pod tlakom.

cisterna

Kontakt osoba za certifikaciju tlačne opreme:

Vjeko Barač, dipl.inž.
Stariji ekspert

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
Marasovićeva 67
21000 SPLIT
HRVATSKA
phone: + 385 (0)21 408 166
fax: + 385 (0)21 358 159
mobile: + 385 (0)99 8070783
e-mail: industrial@crs.hr