Prvi upis jahte

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Osnovni pregled je inicijalni tehnički pregled kojeg mora obaviti svaka jahta (plovilo za sport i razonodu duljine trupa veće od 15 metara) koja se po prvi put upisuje u Upisnik brodova Republike Hrvatske

Zahtjevi za opremanjem sigurnosnom opremom jahti hrvatske državne pripadnosti opisani su u "Pravilniku o brodicama, čamcima i jahtama", (N.N. 13/2020 i 52/2020)

Zahtjevi za osnovnim pregledom jahti hrvatske državne pripadnosti opisani su u "Pravilniku o brodicama, čamcima i jahtama", (N.N. 13/2020 i 52/2020)

Upisu jahte prethodi postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti za prvi upis jahte prema specifičnim zahtjevima iz "Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama", (N.N. 13/2020)

Za podnošenje "on-line" zahtjeva za izdavanjem "Potvrde o podacima jahte" i obavljanjem osnovnog pregleda jahte potrebno je kliknuti OVDJE. Obavijest da je zahtjev uredno zaprimljen dobiti ćete e-mailom

Zahtjev mora biti u potpunosti ispunjen i mora sadržavati sve podatke o tražitelju (točan i potpun naziv pravne ili fizičke osobe koja je vlasnik jahte, adresa, broj telefona, broj telefaksa, ime i prezime odgovorne osobe, OIb (Osobni identifikacijski broj) itd.)

Uz zahtjev mora biti priloženo i slijedeće (ne zahtijevaju se originalni dokumenti, ovjereni prijevodi, ni ovjerene preslike):

 • Za novoizgrađene jahte za gospodarske ili osobne namjene duljine trupa do 24 metra:

presliku EU izjave o sukladnosti s Direktivom 2013/53/EU ili presliku EU izjave o sukladnosti u skladu s Direktivom 94/25/EZ, s dopunama – za nova plovila treba biti na hrvatskom jeziku

preslika potvrde graditelja (Builder's Certificate)

presliku EU potvrde o tipu u skladu s Direktivom 2013/53/EU ili EU potvrde o tipu u skladu s Direktivom 94/25/EZ, s dopunama

presliku EU izjavu o sukladnosti pogonskog stroja s Direktivom 2013/53/EU ili u skladu s Direktivom 94/25/EZ s dopunama

presliku Izvještaja o ispitivanju buke ako je primjenjivo

ostali bitni dokumenti (npr. punomoć vlasnika, izjavu o snositelju troškove pregleda, zahtjev za ime plovila)

 • Za novoizgrađene jahte za gospodarske namjene ili rabljene jahte za osobne namjene duljine trupa veće od 24 metra:

novoizgrađene jahte za gospodarske namjene

Potvrda o završetku gradnje izdanu od strane priznate organizacije u skladu s Uredbom (EC) 391/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća,

  • jahte za osobne namjene

presliku Svjedodžbe o klasi (Certificate of class) izdanu od strane priznate organizacije u skladu s Uredbom (EC) 391/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća,

presliku ostalih plovidbenih isprava izdanih od strane predhodne pomorske administracije sukladno konvencijama Međunarodne pomorske organizacije (IMO)

preslika upisnog lista (Certificate of Registry)

 

 • Za rabljene jahte za osobne namjene duljine trupa do 24 metra:

preslika upisnog lista, plovidbene dozvole ili nekog drugog mjerodavnog dokumenta zemlje članice Europske unije kao dokaz da je predmetna jahta već bila stavljena na tržište i/ili puštena u uporabu unutar Europske unije

 • Za rabljene jahte za gospodarsku namjenu, duljina trupa do 24 metra:

preslika upisnog lista, plovidbene dozvole ili nekog drugog mjerodavnog dokumenta zemlje članice Europske unije kao dokaz da je predmetna jahta već bila stavljena na tržište i/ili puštena u uporabu unutar Europske unije

presliku EU izjave o sukladnosti s Direktivom 2013/53/EU ili presliku EU izjave o sukladnosti u skladu s Direktivom 94/25/EZ, s dopunama

presliku EU potvrde o tipu u skladu s Direktivom 2013/53/EU ili EU potvrde o tipu u skladu s Direktivom 94/25/EZ, s dopunama

presliku EU izjavu o sukladnosti pogonskog stroja s Direktivom 2013/53/EU ili u skladu s Direktivom 94/25/EZ s dopunama

presliku Izvještaja o ispitivanju buke, ako je primjenjivo

ostali bitni dokumenti (npr. punomoć vlasnika, izjavu o snositelju troškove pregleda, zahtjev za ime plovila)

Sve novoizgrađene jahte koje do sada nikada nisu bile stavljene na tržište i/ili u uporabu u nekoj od zemalja članica Europske unije i koje se po prvi put stavljanju na tržište i/ili u uporabu na teritoriju Republike Hrvatske moraju od proizvođača imati izdanu EU Izjavu o sukladnosti s Direktivom na hrvatskom jeziku.

Nadležnoj Lučkoj kapetaniji potrebno je direktno podnijeti zahtjev za prvi upis jahte, zatražiti dodjelu imena jahte, kao i zatražiti izdavanje ostalih dokumenata neophodnih za prvi upis.

Sve novoizgrađene jahte koje do sada nikada nisu bile stavljene na tržište i/ili u uporabu na zemlje članice EEA i koje se po prvi put stavljanju na tržište i/ili u uporabu na teritoriju Republike Hrvatske moraju od proizvođača imati izdanu EU izjavu o sukladnosti s Direktivom na hrvatskom jeziku

•Nadležnoj Lučkoj kapetaniji potrebno je direktno podnijeti zahtjev za prvi upis jahte, zatražiti dodjelu imena jahte, kao i zatražiti izdavanje ostalih dokumenata neophodnih za prvi upis

2. OSNOVNI PREGLED

Osnovni pregled jahte obavlja HRVATSKI REGISTAR BRODOVA (HRB)

Po zaprimanju "on-line" zahtjeva HRB izdaje nalog svom nadležnom Područnom uredu za obavljanje pregleda jahte.

Područni uredi HRB-a: 

Vela Luka - tel. 020 813 120, 

Split - tel. 021 408 110, 

Šibenik - tel. 022 214 975, 

Zadar - 023 235 981, 

Mali Lošinj - tel. 051 231 331, 

Rijeka - tel. 051 671 811, 

Pula - tel. 052 223 152

Obavijest kojem se Područnom uredu trebate obratiti za pregled dobiti ćete e-mailom. Radi skraćivanja postupka pregleda preporučuje se datum i mjesto dogovoriti sa područnim uredom HRB-a odmah po zaprimanju obavijesti mail-om ili u trenutku kada je plovilo pripremljeno za pregled i opremljeno svom zahtijevanom opremom.

Pregled jahte može se započeti i prije dovršetka postupka upisa jahte u Upisnik brodova Republike Hrvatske.

Vrijeme trajanja pregleda jahte ovisi o stanju jahte, opsegu pregleda, opremljenosti jahte te o drugim okolnostima. Poželjno je za pregled na istoj lokaciji istovremeno pripremiti što više plovila.

3. IZDAVANJE DOKUMENATA

Na osnovu dostavljenih dokumenata Lučka kapetanija kojoj je podnesen zahtjev izdaje Upisni list.

Po uspješnom dovršetku postupka osnovnog pregleda i upisa jahte (uz prethodno predočenje Upisnog lista - ne zahtijevaju se originalni dokumenti niti ovjerene preslike) HRB izdaje:

 • Za jahte duljine trupa do 24 metra:
  • Svjedodžbu o sposobnosti jahte za plovidbu (osobne/gospodarske namjene)
 • Za jahte duljine trupa veće od 24 metra:
  • Svjedodžbu o klasi
  • Ostale plovidbene isprave izdane u ime Republike Hrvatske sukladno konvencijama Međunarodne pomorske organizacije (IMO).

4. KONTAKT

Kontakt osobe u HRB-u u svezi postupka osnovnog pregleda:

Željko Mihaljević, dipl. ing. - tel: 021 408 151/146; mail: zeljko.mihaljevic@crs.hr

Damir Jeličić, dipl. ing. - tel.: 021 408 147; mail: damir.jelicic@crs.hr