Statutarna certifikacija

Statutarna certifikacija

Nadzor nad gradnjom glede statutarnih stavki obuhvaća provjeru tijekom projektiranja i gradnje broda, te ugradnje strojeva, uređaja i opreme u brod kako bi se osiguralo da je isti izgrađen u skladu sa zahtjevima sljedećih propisa (uključujući i pripadne izmjene i dopune):

 • Međunarodna konvencija o teretnim linijama, 1966, (ILLC 66)
 • Međunarodna konvencija o sigurnosti ljudskih života na moru, 1974 (SOLAS 74)
 • Međunarodna konvencija o baždarenju brodova (TMC 69)
 • Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973, kako je preinačena
 • Protokolom iz 1978 na nju odnosi (MARPOL 73/78)
 • Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne kemikalije u rasutom stanju (IBC Code)
 • Međunarodni Kodeks upravljanja sigurnošću (ISM Code)
 • Međunarodni Kodeks upravljanja sigurnosom zaštitom broda (ISPS Code)
 • Primjenjive konvencije Međunarodne organizacije rada (ILO)
 • Međunarodna konvencija o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja na brodovima
  nacionalni propisi Republike Hrvatske

Prilikom obavljanja nadzor nad gradnjom HRB će isti obavljati sukladno ovlaštenjima danim od Pomorske uprave Republike Hrvatske, uzimajući u obzir sve gore navedene međunarodne ugovorne dokumente, posebna dodatna tumačenja Pomorske uprave Republike Hrvatske, te usuglašena tumačenja međunarodnih instrumenata.