MOGUĆI STATUS PLOVILA PREMA KLASIFIKACIJI I/ILI PREMA STATUTARNOJ CERTIFIKACIJI

Kada Hrvatski registar brodova (HRB) djeluje kao klasifikacijsko društvo i/ili kao priznata organizacija za različite administracije zastave, status plovila prema klasifikaciji i/ili statutarnoj certifikaciji može biti:

 • Pred upisom
 • U registru (službi)
 • U raspremi
 • Klasa suspendirana
 • Klasa povučena
 • Brisan iz registra

Definicije plovila koje pripadaju mogućim "statusima" su:

Pred upisom - plovilo tijekom/počevši od posjedovanja prve valjane privremene ili kratkoročne svjedodžbe klase, kao i s posjedovanjem odgovarajućih statutarnih svjedodžbi potrebnih za namjeravano komercijalno putovanje.
Napomena: Obično se privremena svjedodžba o klasi i sve privremene statutarne svjedodžbe izdaju na rok važenja ne duži od pet mjeseci.

U registru - plovilo koje posjeduje valjanu brodsku svjedodžbu o klasi i/ili sve propisane statutarne svjedodžbe potrebne za namjeravano komercijalno putovanje.
Napomena: Uobičajeno, plovilo sa svjedodžbom klase punog roka valjanosti i sa statutarnim svjedodžbama punog roka valjanosti (petogodišnjim svjedodžbama)

U raspremi - plovilo koje je namjerno povučeno iz trgovačke plovidbe, odlukom vlasnika.
Napomena: Plovilo, uobičajeno, na vezu ili na sidrištu tijekom cijelog razdoblja raspreme.

Klasa suspendirana - plovilo koje nema valjanu brodsku svjedodžbu o klasi i/ili statutarnu svjedodžbu u roku manje od šest mjeseci (uključujući dan isteka šestog mjeseca).

Klasa povučena - plovilo koje dulje od šest mjeseci ne posjeduje valjanu brodsku svjedodžbu o klasi i/ili statutarnu svjedodžbu.

Brisan iz registra - plovilo koje nikada nije posjedovalo valjanu brodsku svjedodžbu o klasi a, izgubilo je statutarnu svjedodžbu dulje od šest mjeseci.

 

PRAVILA I POSTUPCI ZA SUSPENZIJU I POVRATAK ILI POVLAČENJE KLASE/STATUTARNIH SVJEDODŽBI, PREMA IACS PR1C, KAKO JE USVOJENO U PRAVILIMA HRB-a I U DOKUMENTIMA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM HRB-a

Ista/slična pravila i postupci, kao i za klasifikaciju, vrijede za suspenziju i vraćanje na snagu ili povlačenje statutarnih svjedodžbi, osim u pitanjima ovlasti administracije zastave. Svaki korak takvog postupka mora se unaprijed dogovoriti s administracijom zastave (na opći, uvriježeni način ili od slučaja do slučaja, kako je navedeno u međusobnom sporazumu između HRB-a i administracije zastave), a u nekim izvanrednim slučajevima, suglasnost administracije zastave treba ishodovati prije poduzimanja bilo kakve radnje. Uprava administracije zastave bit će obaviještena o svim promjenama statusa plovila.

SUSPENZIJA I OBNOVA KLASIFIKACIJSKIH I/ILI STATUTARNIH SVJEDODŽBI U SLUČAJU PREKORAČENJA ROKA ZA PREGLEDE KLASE/STAUTARNIH PREGLEDA:

U slučaju da obnovni pregledi nisu dovršeni ili pregledi nisu u tijeku kako bi se završili prije nastavka komercijalnog putovanja do datuma dospijeća ili do datuma isteka odobrenog produženja,

klasifikacija/statutarna certifikacija bit će ponovno uspostavljene tek nakon zadovoljavajućeg završetka dospjelih pregleda. Pregledi koji se trebaju obaviti moraju se temeljiti na zahtjevima pregleda koji su dospijevali na izvorni datum dospijeća, a ne na starosti plovila u trenutku kada se pregled obavlja. Ti pregledi se, u konačnici, priznaju od datuma dospijeća odnosnih pregleda. Međutim, plovilo nema klasifikaciju (i statutarne svjedodžbe su suspendirane) od datuma suspenzije do datuma ponovnog uspostavljanja važeće svjedodžbe klase i važećih statutarnih svjedodžbi.

U "iznimnim okolnostima", HRB kao Klasifikacijsko društvo i/ili kao priznata organizacija može odobriti produženje ne dulje od tri (3) mjeseca kako bi se omogućio dovršetak obnovnog pregleda, pod uvjetom da je na plovilu prisutan inspektor HRB-a koji isto preporučuje, a nakon što je obavio sljedeće:

 1. godišnji pregled plovila;
 2. preispitivanje stanja uvjeta klase i statutarnih primjedbi;
 3. dio obnovnih pregleda, u opsegu koliko je to izvedivo;
 4. u slučaju kada je dospio pregled trupa na suhom, potrebno je, u sklopu pregleda za odgodu obnovnih pregleda, obaviti podvodni pregled oplate trupa, od strane ovlaštene ronilačke tvrtke. Podvodni pregled, od strane ovlaštene tvrtke, može se odbaciti u slučaju produljenja pregleda trupa u suhom doku, koji ne prelazi interval od 36 mjeseci (između dva pregleda trupa plovila na suhom) a plovilo je bez primjedbi klase povezanih s podvodnim dijelom broda.

Svaki korak prethodno navedenih postupka, u svemu što je povezano sa statutarnim zahtjevima, mora se unaprijed dogovoriti s administracijom zastave.

U slučaju da će svjedodžba o klasi/statutarne svjedodžbe isteći kada se očekuje da će plovilo biti na moru, može se odobriti produženje radi dovršetka obnovnog pregleda, pod uvjetom da postoji dokumentirani pristanak HRB-a/administracije zastave na takvo produženje prije datuma isteka svjedodžbi, i pod uvjetom da su napravljeni pozitivni dogovori za prisustvo inspektora HRB-a u prvoj luci pristajanja plovila, te pod uvjetom da je HRB uvjeren da postoji tehničko opravdanje za takvo produženje. Takvo se produženje odobrava samo do dolaska u prvu luku pristajanja plovila nakon datuma isteka svjedodžbi. Međutim, ako se zbog “iznimnih okolnosti” obnovni pregledi ne mogu završiti u prvoj luci pristajanja, može se slijediti postupak za slučaj “iznimnih okolnosti”, ali ukupno razdoblje produženja ni u kojem slučaju ne smije biti dulje od tri mjeseca od prvobitnog datuma dospijeća obnovnih pregleda.

Godišnji pregledi: Vlasnici trebaju biti obaviješteni kako svjedodžba o klasi/statutarne svjedodžbe postaju nevažeće i kako se svjedodžba o klasi/statutarne svjedodžbe automatski suspendiraju, ako godišnji pregled nije dovršen unutar tri (3) mjeseca od datuma dospijeća godišnjeg pregleda, osim ako je na plovilu inspektor HRB-a koji obavlja  preglede za završetak godišnjih pregleda.Klasifikacija/statutarna certifikacija će biti ponovno uspostavljena nakon zadovoljavajućeg završetka dospjelih pregleda. Ti pregledi se, u konačnici, priznaju od datuma dospijeća odnosnih pregleda. Međutim, plovilo nema klasifikaciju (i odnosne statutarne svjedodžbe su suspendirane) od datuma suspenzije do datuma ponovnog uspostavljanja važeće svjedodžbe klase i važećih statutarnih svjedodžbi.

Međupregled: Vlasnici moraju biti obaviješteni kako svjedodžba o klasi/odnosne statutarne svjedodžbe postaju nevažeće i kako se svjedodžba o klasi/odnosne statutarne svjedodžbe automatski suspendiraju ako međupregled ne završi u roku od tri (3) mjeseca od datuma dospijeća trećeg godišnjeg pregleda u svakom petogodišnjem ciklusu pregleda, osim ako je na plovilu inspektor HRB-a koji obavlja preglede za završetak međupregleda. Klasifikacija/statutarna certifikacija bit će ponovno uspostavljena nakon zadovoljavajućeg završetka dospjelih pregleda. Ti pregledi se, u konačnici, priznaju od datuma dospijeća odnosnih pregleda. Međutim, plovilo nema klasifikaciju (i odnosne statutarne svjedodžbe su suspendirane) od datuma suspenzije do datuma ponovnog uspostavljanja važeće svjedodžbe klase i važećih statutarnih svjedodžbi.

Stavke postupnog pregleda: Stavke postupnog pregleda, kojima dospijeva ili je istekao rok pregleda u vrijeme godišnjeg pregleda, trebaju biti pregledane. Klasa broda kao i odnosna statutarna svjedodžba će se podvrgnuti postupku suspenzije, ako stavke ne bude pregledane ili pregled, dogovorom s HRB-om, odgođen.

Rasprema: Plovila koja su postavljena u raspremu, u skladu s pravilima HRB-a, prije nego što pregledi isteknu, ne moraju biti suspendirana kada gore navedeni pregledi postanu istekli. Međutim, plovila koja su postavljena u raspremu nakon što su suspendirana, kao rezultat zakašnjenja pregleda, ostaju suspendirana dok se ne dovrše zakasnjeli pregledi.

Kada plovilo namjerava obaviti posljednju plovidbu za rezanje, s bilo kojim periodičnim pregledom koji kasni, suspenzija klase/statutarnih svjedodžbi plovila ne treba se provesti i može se uzeti u obzir da se plovilu dopusti da nastavi jedno izravno balastno putovanje od mjesta za raspremu ili od luke konačnog istovara tereta do mjesta za rezanje. U takvim slučajevima može se izdati kratkoročna svjedodžba o klasi/statutarne svjedodžbe s uvjetima za navedeno putovanje, pod uvjetom da inspektor HRB-a utvrdi kako je plovilo u zadovoljavajućem stanju za nastavak planiranog putovanja.

Viša sila: Ako, zbog okolnosti koje su razumno izvan kontrole vlasnika ili HRB-a, kako je gore definirano, plovilo nije u luci u kojoj se dospjeli pregledi mogu dovršiti po isteku prethodno dopuštenih razdoblja, HRB, u dogovoru s administracijom zastave, može dopustiti plovidbu plovilu u klasi (u službi prema HRB-u) i sa statutarnim svjedodžbama izravno u dogovorenu istovarnu luku te, ako je potrebno, dalje, u balastu, do dogovorene luke u kojoj će se obaviti pregled, pod uvjetom da HRB:

 1. provjeri dokumentaciju broda;
 2. obavi dospjele i/ili zakašnjele preglede i preispita uvjete klase/statutarne primjedbe u prvoj luci pristajanja, kada postoji nepredviđena nemogućnost HRB-a da prisustvuje plovilu u toj luci, i
 3. se uvjeri kako je plovilo u stanju da obavi jedno putovanje do istovarne luke i naknadno putovanje s balastom do luke popravka, ako je potrebno. (U slučaju nepredviđene nemogućnosti HRB-a da prisustvuje plovilu u sadašnjoj luci, zapovjednik mora potvrditi da je njegov brod u stanju za plovidbu do najbliže luke pristajanja.) Pregledi koji će se obaviti moraju se temeljiti na zahtjevima za preglede na izvorni datum dospijeća, a ne na starosti plovila u trenutku kada se pregled obavlja. Ti pregledi se, u konačnici, priznaju od datuma dospijeća odnosnih pregleda. 

Ako je klasa (i odnosna statutarna svjedodžba), u takvim slučajevima, već bila automatski suspendirana, može se ponovno uspostaviti pod uvjetima propisanim u ovom odlomku.

Kada je plovilo namijenjeno za jedno putovanje od položaja raspreme do remontnog brodogradilišta ili drugog mjesta za raspremu s bilo kojim periodičnim pregledom koji kasni, suspenzija klase/statutarnih svjedodžbi plovila može se zadržati i može se uzeti u obzir da se plovilu dopusti da nastavi jedno izravno balastno putovanje od mjesta za raspremu do remontnog brodogradilišta za popravak ili do drugog mjesta za raspremu, u dogovoru s administracijom zastave, pod uvjetom da HRB utvrdi da je plovilo u zadovoljavajućem stanju pregledom čiji opseg treba utvrditi na temelju pregleda koji kasne i prethodnog trajanja raspreme. U dogovoru s administracijom zastave, može se izdati kratkoročna svjedodžba o klasi/statutarne svjedodžbe, s uvjetima za namjeravano putovanje. Ovo se ne odnosi na plovila čija je klasa (i odnosna statutarna svjedodžba) već bila suspendirana prije raspreme. 

Suspenzija i ponovno uspostavljanje klase/statutarnih svjedodžbi u slučaju neispunjenih uvjeta klase/statutarnih primjedbi: Svakom uvjetu klase/statutarnoj primjedbi biti će dodijeljen rok za otklanjanje. Vlasnici trebaju biti obaviješteni o tim datumima i kako će klasa/statutarne svjedodžbe plovila biti podvrgnute postupku suspenzije ako se uvjet klase/statutarna primjedba ne riješi ili odgodi dogovorom s HRB-om do roka otklanjanja.

Klasifikacija/statutarna certifikacija bit će ponovno uspostavljena nakon provjere da su istekli uvjeti klase/statutarne primjedbe otklonjene na zadovoljavajući način. Međutim, plovilo nema klasifikaciju (i statutarne svjedodžbe su suspendirane) od datuma suspenzije do datuma ponovnog uspostavljanja važeće svjedodžbe klase i važećih statutarnih svjedodžbi.

POVLAČENJE KLASE I/ILI STATUTARNIH SVJEDODŽBI

Kada je klasa/statutarna svjedodžba plovila suspendirana na razdoblje od šest (6) mjeseci zbog kašnjenja u pregledima i/ili otklanjanju uvjeta klase/statutarnih primjedbi, klasa/statutarna svjedodžba se povlači. Dulje razdoblje suspenzije može se odobriti kada plovilo ne trguje, kao npr. u slučajevima raspreme, čekanja na raspoloživost u slučaju pomorske nesreće ili čekanja pregleda radi vraćanja u službu.