Status: Pregled upisa u tijeku
Status: Zahtjev za upis podnesen
Status: Dokumentacija dostavljena korisniku
Status: Pregled Područnog ureda
Status: Glavni ured
Status: Potrebna nadopuna podataka
Status: Potrebna nadopuna dokumentacije
Status: Pregled obavljen
Status: Zaključeno
Status: Prekid postupka
Status: Zatražen prekid postupka
Status: Pregled upisa u tijeku
Republika Hrvatska

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Republika Hrvatska

10 000 Zagreb, Prisavlje 14., +385 1 6169 111

Zahtjev za prvim upisom brodice brisane po službenoj dužnosti

Brodica brisana zbog uzastopnog neplaćanja naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora sukladno odredbi članka 192., stavak 3., Pomorskog zakonika („Narodne novine“, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015, 17/2019) i za koju je sukladno uputi Ministarstva mora, prometa i infrastrukture potrebno primijeniti odredbe propisa koje se odnose na prvi upis kako je određeno Pravilnikom o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova („Narodne novine“, br. 13/2020)
* (zvjezdica) označava polja koja su obavezna za unos

Upute za uređivanje zahtjeva

Podaci o podnositelju zahtjeva

Vlasnik: * Ime i prezime / naziv pravne osobe, kako je navedena kao vlasnik u ePlovilo, odnosno u Rješenju o brisanju pomorskog objekta
OIB: *

Podaci o prebivalištu

Ulica i kućni broj: *
Poštanski broj: *
Grad: *
Komunikacija telefonom: *
Komunikacija e-mailom: *

Tehnički podaci o plovilu

prema podacima iz ePlovilo, odnosno iz Rješenja o brisanju pomorskog objekta

NIB plovila:
Oznaka plovila: *
Luka upisa:
Osnovna namjena: *
Model plovila:

Glavne izmjere

Duljina trupa, Lh (m): *
Širina, Bh (m): *
Ukupna snaga glavnih motora (kW): *
Brodogradilište:
Godina gradnje (proizvodnje): *

Prilozi

Tehnička dokumentacija – brodice za osobne potrebe

Opća dokumentacija

Preslika Rješenja o brisanju pomorskog objekta:*

Tehnička dokumentacija

Fotografije brodice:* (na najmanje jednoj fotografiji mora biti vidljiva oznaka plovila)
Dokumentacija s općim informacijama o brodici – potvrda graditelja, specifikacije, dozvola za plovidbu brodice …: * (ako postoji – u suprotnom odabrati „Naknadno će se dostaviti“)
Proračun stabiliteta s općim planom brodice: * (samo za brodice duljine preko 6 metara - u suprotnom odabrati „Naknadno će se dostaviti“)
Opći plan sa smještajem osoba: * (samo za brodice duljine preko 6 metara - u suprotnom odabrati „Naknadno će se dostaviti“)
Priručnik za korištenje plovila (priručnik za vlasnika): *

Podnošenjem ovog zahtjeva potvrđujem svoje vlasništvo nad predmetnom brodicom te da su uneseni podaci u skladu s podacima o vlasništvu kako je navedeno u ePlovilo, odnosno u Rješenju o brisanju pomorskog objekta.

Podnošenjem ovog zahtjeva potvrđujem ispravnost i potpunost unesenih podataka. 

Podnošenjem ovog zahtjeva potvrđujem da sam suglasan s Općim uvjetima korištenja Hrvatskog registra brodova.

Podnošenjem ovog zahtjeva dajem privolu Hrvatskom registru brodova da smije koristiti moje osobne podatke kod obrade podataka u svrhu provođenja postupka prvog upisa brodice brisane po službenoj dužnosti, s time da se uneseni osobni podaci smiju koristiti samo za navedenu svrhu.

Hrvatski registar brodova će pri obradi osobnih podataka primjenjivati Uredbu Europske unije o zaštiti osobnih podataka (GDPR) (EU) 2016/679.